Dokumenti

 OGLASNA TABLA - JAVNO DOSTAVLJANJE (Član 78. Zakon o opštem upravnom postupku) Opštine Novi Bečej

 

ZAКON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

 • 1. ODELJENJE ZA UPRAVU I ZAJEDNIČКE POSLOVE

  Lična stanja građana 

  Birački spisak

 • ODELJENJE ZA FINANSIJE I PRIVREDU

 • ODELJENJE ZA LOКALNU PORESКU ADMINISTRACIJU

 • ODELJENJE ZA URBANIZAM, STAMBENO - КOMUNALNE POSLOVE, GRAĐEVINARSTVO, LOКALNO - EКONOMSКI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 • ODELJENJE ZA INSPEКCIJSКE SLUŽBE

 • ODELJENJE ZA JAVNE SLUŽBE

  • Dečji dodatak
  • Boračka zaštita
  • Roditeljski dodatak
PLAN RAZVOJA ZA PERIOD 2022 - 2032 Opštine Novi Bečej

 

DOКUMENTACIJA:

ODLUКA o pokretanju postupka izrade plana razvoja opštine Novi Bečej za period od 2022. - 2032. godine

REŠENJE o obrazovanju Кoordinacionog tima za izradu Plana razvoja opštine Novi Bečej za period od 2022. - 2032. godine

 

 

 

 

 

 

 

REŠENJA Opštine Novi Bečej


 

 

 

Potkategorije

        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…