Dokumenti

IZBORI 2023 

 

OBAVEŠTENjE

Svi birači koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu o tome da žele da glasaju mogu obavestiti Lokalnu izbornu komisiju najkasnije do nedelje 17.12. do 11 časova.

Prijave se mogu podneti lično u Opštini Novi Bečej kancelarija broj 11, radnim danima od 07-15 časova ili putem telefona 062/461-216. Prijava mora da sadrži ime, prezime birača, adresu, jmbg, broj telefona i broj biračkog mesta

Kontakt osoba Nataša Miladinović.

ODLUКE IZBORNE КOMISIJE:

ODLUКA o određivanju biračkih mesta (.pdf) 

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

REŠENjE o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u proširenom sastavu (.pdf)

 

 

ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE SRBIJE
Opštine Novi Bečej

KONTAKT OSOBE:

Živa Neatnica 023/ 772-320, lokal 111
Olinka Franić 023/772-320, lokal 103
Goran Dokić 023/772-320, lokal 115

 

DOKUMENTACIJA:

Žalbeni formular (.doc)

 

OBAVEŠTENjE 05.12.2023.

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da je javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova trenutno u fazi izvođenja radova

OBAVEŠTENjE 20.11.2023.

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da je javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova trenutno zatvoren i u toku je potpisivanje ugovora sa korisnicima.

RASPISAN JAVNI POZIV ZA PRIVREDNE SUBJEKTE!

 

Revidirana lista direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Novi Bečej

 

 

PRVI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE

Prema prvim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine (Popis), u Republici Srbiji živi 6 690 887 stanovnika. Popisom su prikupljeni i podaci o 2 520 854 domaćinstava i 3 628 175 stanova.

Prema prvim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u opštini Novi Bečej ima 20 075 stanovnika. Prema podacima iz 2011. godine u novobečejskoj opštini je bilo ukupno 23 925 stanovnika, što je za 3 850 stanovnika manje u 2022. godini. Broj popisanih domaćinstava je 7 579 Popis je sproveden od 1. do 31. oktobra 2022. godine. U nekoliko većih gradova terensko prikupljanje podataka je produženo do 7. novembra.

Prvi rezultati Popisa sadrže osnovne podatke o ukupnom broju popisanih lica, broju stanovnika, domaćinstava i stanova, prema stanju na dan 30. septembra 2022.

Prvi rezultati Popisa podložni su promenama tokom statističke obrade podataka. Konačni rezultati Popisa biće publikovani sukcesivno, i to od aprila 2023. do juna 2024. godine.

 

POPIS STANOVNIŠTVA 2022 Novi Bečej

Republički zavod za statistiku objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA PRIJAVLJIVANJE КANDIDATA ZA POPISIVAČE U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE

 

Pozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača da u periodu od 22. jula do 5. avgusta 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda, www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

 

DOКUMENTACIJA:

POPISIVAČI

Javni poziv

Javni poziv popisivači sa zadacima - SRPSКI

 Javni poziv popisivači sa zadacima - MAĐARSКI

 Rang lista prijavljenih kandidata za popisivače

Konačan spisak izabranih popisivača

INSTRUКTORI

Javni poziv

Javni poziv instruktori sa zadacima - SRPSКI

 Javni poziv instruktori sa zadacima - MAĐARSКI

Pregled prijavljenih kandidata sa brojem bodova nakon provere i njihov izbor

Preliminarna lista kandidata koji se pozivaju na obuku

Кonačna lista kandidata za instruktore koji se pozivaju na obuku

Konačan spisak izabranih instruktora

Кonačnu listu kandidata za instruktore koji se pozivaju na obuku možete pogledati - ovde

Svi izabrani kandidati za obuku su obavezni da najkasnije do 23. jula 2022. godine do 16.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju na sledećem linku 

 

 

 

 

 

 

Potkategorije

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…