Primena zakona o unutrašnjem uzbunjivanju u Opštini Novi Bečej

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Opštinskoj upravi Novi Bečej

Obaveštenje o pravima zaposlenih koja su predviđena zakonom o zaštiti uzbunjivača

Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem