Planski dokumenti

PDR TURISTIČKE DESTINACIJE NOVO MILOŠEVO 

 

PDR TURISTIČKE DESTINACIJE NOVO MILOŠEVO

TEKSTUALNI DEO  7.162 KB  
GRANICE PLANA  316 KB
POSTOJEĆE STANJE  381 KB
NAMENA  395 KB   
NEFORMALNI PRILOG - NAMENA SA IDEJNIM REŠENJEM  398 KB  
POVRŠINE JAVNE NAMENE  345 KB  
REGULACIJA GRAĐEVINSKE LINIJE  343 KB  
PROFILI JP  13 KB  
SAOBRAĆAJ, PLAN NIVELACIJE  364 KB  
VODOVOD  348 KB  
ATMOSFERSKA  361 KB  
FEKALNA  348 KB  
EL. STRUJA, GASOVOD, ELEKTRONSKA  43 KB  
STRUJA  352 KB  
ELEKTRONSKA INFRASTRUKTURA  345 KB  
SINHRON PLAN  377 KB  
PLAN GRAĐEVINSKA PARCELA SA SPROVOĐENJEM  13 KB  
ZAŠTITA  357 KB  PDR JUGOISTOČNE RADNE ZONE U KUMANU 

 

PDR JUGOISTOČNE RADNE ZONE U KUMANU

TEKSTUALNI DEO   10.819 KB  
POSTOJEĆE STANJE   410 KB
GRANICE PLANA   215 KB
SAOBRAĆAJ, ATMOSFERSKA KANALIZACIJA I NIVELACIJA   450 KB
MREŽE I OBJEKTI INFRASTRUKTURE   322 KB
REGULACIONE I GRAĐEVINSKE LINIJE   316 KB
KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFILI ULICA   204 KB  
POVRŠINE JAVNE NAMENE I SPROVOĐENJE PLANA   270 KB  
PLAN GENERALNE REGULACIJE Naselja Novi Bečej

 

Generalni plan naselja Novi Bečej usvojen je 2005. godine, i od tada je sprovođen i dalje razrađivan kroz planove nižeg reda - planove detaljne regulacije i urbanističko-tehničke dokumente.

 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

TEKSTUALNI DEO 1.01 МБ   
GRANICE PLANA, GRANICE PLANIRANOG PODRUČJA U OBUHVATU PLANA I PODELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA NA CELINE 472 KБ  
POSTOJEĆA FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA U OBUHVATU PLANA SA PRETEŽNOM NAMENOM 578 КБ   
PLANIRANA NAMENA POVRŠINA 543 КБ  
PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE, NIVELACIJE I REGULACIJE 596 КБ  
GENERALNA REŠENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA - SNABDEVANJE VODOM 554 КБ  
GENERALNA REŠENJA ZA TRASE, KORIDORE I MREŽE JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA - ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA 580 КБ   
GENERALNA REŠENJA ZA TRASE 563 КБ  
GENERALNA REŠENJA ZA TRASE, KORIDORE I MREŽE JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - GASOVODNA INFRASTRUKTURA 549 КБ  
GENERALNA REŠENJA ZA TRASE, KORIDORE I MREŽE JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ELEKTROENERGETSKA I ELEKTRONSKA INFRASTRUKTURA  590 КБ  
POVRŠINE JAVNE NAMENE 537 КБ  
PLAN ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA 555 КБ  
SPROVOĐENJE PLANA GENERALNE REGULACIJE 551 КБ  
DETALJ REGULACIJE 1 179 КБ   
DETALJ REGULACIJE 2 300 КБ  
DETALJ REGULACIJE 3 200 КБ  
DETALJ REGULACIJE 4 150 КБ  
DETALJ REGULACIJE 5 303 КБ  
DETALJ REGULACIJE 6 420 КБ  
DETALJ REGULACIJE 7 343 КБ  

         Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…