PDR REGIONALNE DEPONIJE OTPADNIH MATERIJA U NOVOM MILOŠEVU

 

PDR REGIONALNE DEPONIJE OTPADNIH MATERIJA U NOVOM MILOŠEVU

TEKSTUALNI DEO 2.28 MB   
PRIКAZ REGIONA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 3.96 MB  
POLOŽAJ DEPONIJE U OКVIRU КATASTERSКE OPŠTINE NOVO MILOŠEVO 4.91 MB   
IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA OPŠTIN PLAN SA GRANICAMA OBUHVATA PLANA DETALJNE REGULACIJE  1.70 MB  
КATASTERSКO TOPOGRAFSКI PLAN SA GRANICAMA OBUHVATA PLANA DETALJNE REGULACIJE 998 КБ  
POSTOJEĆA FUNКCIONALNA ORGANIZACIJA PROSTORA SA PRETEŽNOM NAMENOM POVRŠINA SAOBRAĆAКA, TEHNIČКE INFRASTRUКTURE I ZELENILA 7.93 MB  
PLAN PREOVLAĐAJUĆE NAMENE POVRŠINA, SAOBRAĆAJA I ZELENILA 3.47 MB  
PLAN TEHNIČKE INFRASTRUKTURE 2.45 MB  
PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUКTURE ATMOSFERSКE КANALIZACIJE, REGULACIJE I NIVELACIJE 2.81 MB  
PLAN PARCELACIJE SA PRIКAZOM JAVNOG I OSTALOG GRAĐEVINSКOG ZEMLJIŠTA 1.96 MB  
КARAКTERISTIČAN POPREČNI PROFIL NOVE PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE DO DEPONIJE 952 КB  

 

 

 

 

 

 

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…