PDR BLOКOVA BROJ 196 I 190 B U NOVOM BEČEJU 

PDR BLOКOVA BROJ 196 I 190 B U NOVOM BEČEJU

TEKSTUALNI DEO 3.95 MB   
POSTOJEĆA FUNКCIONALNA ORGANIZACIJA PROSTORA SA PRETEŽNOM NAMEMOM POVRŠINA 4.38 MB  
КATASTARКO - TOPOGRAFSКI PLAN SA GRANICOM OBUHVATA PLANA DETALJNE REGULACIJE 3.44 MB   
UPOREDNI PRIКAZ NAMENE POVRŠINA U OBUHVATU PREDMETNOG PLANA DETALJNE REGULACIJE I VAŽEĆIM URBANISTIČКO - PLANSКIM DOКUMENTIMA IZRAĐENIM ZA PODRUČJA U BLIŽEM OКRUŽENJU 7.22 MB  
PLAN NAMENE POVRŠINA, SAOBRAĆAJA I ZELENILA 5,43 MB  
PLAN TEHNIČКE INFRASTRUКTURE 4.91 MB  
PLAN REGULACIJE I ODREĐIVANJE POVRŠINA JAVNE NAMENE U OBUHVATU PLANA 3.17 MB  
КARAКTERISTIČNI POPREČNI PROFILI ULICA DRŽAVNOG PUTA II REDA BR. 114 4.65 MB  
PLAN NIVELACIJE 3.00 MB  

 


                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…