ПДР РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА У НОВОМ МИЛОШЕВУ

 

ПДР РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА У НОВОМ МИЛОШЕВУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 2.28 МБ   
ПРИКАЗ РЕГИОНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 3.96 МБ  
ПОЛОЖАЈ ДЕПОНИЈЕ У ОКВИРУ КАТАСТЕРСКЕ ОПШТИНЕ НОВО МИЛОШЕВО 4.91 МБ   
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИН ПЛАН СА ГРАНИЦАМА ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  1.70 МБ  
КАТАСТЕРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦАМА ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 998 КБ  
ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПОВРШИНА САОБРАЋАКА, ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА 7.93 МБ  
ПЛАН ПРЕОВЛАЂАЈУЋЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА, САОБРАЋАЈА И ЗЕЛЕНИЛА 3.47 МБ  
ПЛАН ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 2.45 МБ  
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 2.81 МБ  
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ПРИКАЗОМ ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 1.96 МБ  
КАРАКТЕРИСТИЧАН ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ НОВЕ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ДЕПОНИЈЕ 952 КБ  

 

 

 

 

 

 

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…