ОДБОРНИЦИ Скупштине општине Нови Бечеј

 Скупштина општине Нови Бечеј броји тридесет једног (31) одборника. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин  утврђен законом.

Одборници из својих редова тајним гласањем бирају председника Скупштине, чији мандат траје као и мандат одборника Скупштине општине (4.године).

 

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

1. Мирјан Јакшић
2. Љиљана Штрбац
3. Зора Ракић
4. Борислава Тапавички
5. Игор Вујовић
6. Марина Виоглавин
7. Мирослав Мацура
8. Јован Станчић
9. Исидора Мартинов
10. Марија Шугић
11. Борислав Сантрач
12. Жељко Остојић
13. Миленко Гарчев
14. Горан Станчић
15. Саша Шућуровић
16. Анђелка Коровљев
17. Драган Влајков
18. Радослав Шећеров
19. Иван Јакшић
20. Невена Суботић
21. Игор Мунћан
22. Миливој Вребалов Миша
23. Љиљана Богнић
24. Мирослав Главашки - Бата Трбић
25. Радојка Маљугић
26. Милован Баштованов
27. Никола Арсенов
28. Ивица Миланков
29. Миодраг Станаћев
30. Грозда Оташевић
31. Ласло Илиа

НАДЛЕЖНОСТИ ОДБОРНИКА:

  • Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених комисија;
  • предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима;
  • подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа;
  • поставља питања везана за рад органа општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.


Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за седнице Скупштине општине.


                                              

        Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…