КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Нови Бечеј
 

Кабинет председника општине врши послове који се односе на:

  • обављање стручних послова припремања информација потребних председнику општине;
  • вршење стручних послови које обављају помоћници председника општине;
  • израду нацрта аката којe доносе органи општине;
  • обрада појединих тема, сређивање, евидентирање и чување докумената о раду председника општине;
  • обављање протоколарних послова за председника општине;
  • одржавање контакта са средствима јавног информисања, (јавност рада Скупштине, председника општине и управе о ставовима и мишљењима која се износе у јавности поводом донетих закона, општинских прописа и других општих аката);
  • послови протокола, послови сарадње са општинама и градовима у земљи и иностранству, са страним дипломатско-конзуларним представништвима у земљи као и са другим нивоима власти, републичким покрајинским и другим органима;
  • превођење текстова са српког језика на мађарски језик и обрнуто;
  • као  и  други  послови  неопходни  за функционисање кабинета председника општине.

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи нови бечеј  у Кабинету председника општине су распоређена следећа радна места:
        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…