ДОМ КУЛТУРЕ Нови Бечеј

 
В.Д. : Марина Цвејин
Тел и Фаx: 023/771-330 и 023/771-057
Е-маил: domkulturenb@оopen.telekom.rs

ЛОКАЦИЈА:
Адреса: Трг Ослобођења бб
23272 Нови Бечеј

СТРУКТУРА:

У Дому културе је запослено 8 радника:
 1. В.Д. - Марина Цвејин
 2. Стручни сарадник културно - образовних активности
 3. Технички организатор културних активности
 4. Музички сарадник
 5. Организатор материјално - финансијских и општих послова
 6. Помоћни радник у организацији културних активности
 7. Радник на одржавању чистоће
 8. Радник на одржавању објекта

НАСТАНАК И РАЗВОЈ ДОМА КУЛТУРЕ:

Општина Нови Бечеј је основала Раднички дом " Јован Веселинов Жарко" који је изграђен 1976. године, а од 2004. године спајањем Дома културе " Марија Паји? " Ново Милошево и Радничког дома, добија ново име: Дом културе општине Нови Бечеј.

ДОМ КУЛТУРЕ ОБАВЉА СЛЕДЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ:

 1. Приказивање филмова Уметничко и књижевно стваралаштво
 2. Сценска уметност
 3. Основно образовање посебног типа
 4. Приређивање сајмова
 5. Остале услуге рекламе и пропаганде
 6. Издавање књига Издавање брошура, музичких књига и других публикација
 7. Издавање часописа и сличних периодичних издања
 8. Издавање звучних записа

У оквиру установе ради истурено одељење ниже музичке школе " Слободан Малбашки " Кикинда - одсек клавир и хармоника, Аматерско позориште, фолклорне секције: Удружење ромског фолклора " Романо ило "; Удружење градског фолклора " Бећарац "; Културно уметничко друштво "Банат" као и Балетска секција под руководством Јоване Цавнић из Новог Сада.


ТОКОМ ГОДИНЕ ДОМ КУЛТУРЕ ОРГАНИЗУЈЕ:

 1. Концерте озбиљне музике
 2. Концерте забавне музике
 3. Концерте на отвореном
 4. Позоришне представе
 5. Представе за децу
 6. Филмске пројекције
 7. Изложбе Културно - образовне програме

Установа се финансира делом из дотација од месног самодоприноса, дотација из буџета СО Нови Бечеј, сопствених прихода(улазниве, закупи) и из донација.

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…