ПРОСТОРНИ ПЛАН Општине Нови Бечеј


Просторни план јединице локалне самоуправе доноси се за територију јединице локалне самоуправе и одређује смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
(“Службени лист општине Нови Бечеј” број 6/12)

Текстуални део плана:  

Просторни план НБ

1.58 МБ   
Графички прилог плана: Реферална карта 1 Намена простора 7.43 МБ  
  Реферална карта 2 Мрежа насеља и инфраструктурни систем 7.09 МБ  
  Реферална карта 3 Туризам и заштита простора 7.40 МБ  
  Реферална карта 4 Карта спровођења 6.01 МБ  
Шематски прикази уређења насеља Ново Милошево Намена простора 11.4 МБ  
    Јавне површине 9.36 МБ  
  Кумане Намена простора 4.10 МБ  
    Јавне површине 3.33 МБ  
  Бочар Намена простора 2.31 МБ  
    Јавне површине 1.53 МБ  

 

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…