ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ Општине Нови Бечеј

Земљиште се даје у закуп или на продају према одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и то путем поступка јавног надметања или прикупљањем понуда јавним огласом.

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ИСТОК - НОВИ БЕЧЕЈ
* Површина 33ха
* Од укупно 23 парцеле, слободно још 20
* Належе на железничку пругу Панчево - Зрењанин - Кикинда – граница Румуније (у плану изградња индустријског колосека ради прикључивања индустријске зоне)
* Близина пута Нови Бечеј-Башаид
* Налази се у близини једног од канала система Дунав-Тиса- Дунав који је повезан са реком Тисом
* Инфраструктурно је опремљена по ободимаИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ЈУГ - НОВО МИЛОШЕВО

* Површина 51ха
* Належе на пут Нови Бечеј - Кикинда којим је директно повезана са границом Румуније
* У непосредној близини железничка пруга Панчево – Зрењанин – Кикинда- граница Румуније (постоји могућност повезивања индустријским колосеком са самом зоном)
* Инфраструктурно опремљена главним колекторима за воду и канализацију
* Укупно постоји 28 парцела
* У близини се налази фабрика "Италтекс интимо" (производња рубља и чарапа).                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…