СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 2024 Општине Нови Бечеј

 

 • САДРЖАЈ

    РЕШЕЊЕ о закључењу Јединсвеног бирачког списка за подручје општине Нови Бечеј и утврђивању укупно уписаног броја бирача и броја бирача на сваком бирачком месту за подручје општине Нови Бечеј

    ОДЛУКА о објављивању укупног броја бирача у општини Нови Бечеј

Датум објаве: 19/05/2024; Величина документа: 4385 КБ
 • САДРЖАЈ

    ОДЛУКА о покретању поступка израде Стратегије развоја спорта у Новом Бечеју 2024 – 2030

    РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације 32. „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“ј

Датум објаве: 17/05/2024; Величина документа: 380 КБ
 • САДРЖАЈ

    ИЗВЕШТАЈ о спроведеној Јавној расправи у поступку доношења Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године

    ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

    САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Месној заједници Нови Бечеј

Датум објаве: 29/04/2024; Величина документа: 610 КБ
 • САДРЖАЈ

    ПРОГРАМ за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине Нови Бечеј за 2024. годину

    ОДЛУКА о организовању и спровођењу Јавне расправе у поступку доношења Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године, у периоду од 08.04. до 22.04.2024. године

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2024“

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Сеоска слава Св. Илија 2024“

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Кумана 2024“

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Бочара 2024““

Датум објаве: 04/04/2024; Величина документа: 454 КБ
 • САДРЖАЈ

    ОДЛУКА о приступању изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј (Промена намене дела блока број 173 – зелена пијаца)

    ОДЛУКА о изнени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј

    ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради изградње, путем јавног надметања

    ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намена и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Нови Бечеј

    РЕШЕЊЕ о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Нови Бечеј

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Креатвног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2024. годину ј

    РЕШЕЊЕ о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2024. годину

    РЕШЕЊЕ о усвајању Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2023. годину

    РЕШЕЊЕо давању сагласности на Извештај Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ о обављању уступљених послова зоохигијене за период од 01.01.-31.12.2023. године

    РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

    РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за финансирање програма удружења из буџета општине Нови Бечеј за област пољопривреде и руралног развоја

Датум објаве: 14/03/2024; Величина документа: 410 КБ
 • САДРЖАЈ

    ОДЛУКА о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године

    ОДЛУКА о приступању изради Локалног акционог плана за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника по основи Споразума о реадмисији у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Жалбене комисије Општине Нови Бечеј за 2023. годину

    ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на закључивање Поравнања

    РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

Датум објаве: 07/03/2024; Величина документа: 313 КБ
 • САДРЖАЈ

  ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2023“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о реализацији манифестације међународна ликовна колонија 28. Тиска академија акварела

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Дани Лазе Телечког” за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „32. Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“ – 2024.

  РЕШЕЊЕ о oбразовању Комисије за реализацију Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2024. годину

Датум објаве: 31/01/2024; Величина документа: 8790 КБ

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…