ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019 Општине Нови Бечеј
 

 

РБ НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ        ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

48.

ЈН бр. IV 04-404-2/50-2019 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЕРНА МЕСТА, НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
  

19/12 /2019 

до 11h

 

47.

ЈН бр. IV 04-404-37/2019 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЂАКА (OСНОВАЦА, СРЕДЊОШКОЛАЦА И СТУДЕНАТА)

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Одговор на питање број 1
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
  

20/12 /2019 

до 11h

 

46.

ЈН бр. IV 04-404-36/2019 

ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У БОЧАРУ

   Обавештење о обустави поступка
   Одлука о обустави поступка
   Поништење обавештења о продужењу рока
    Обавештење о продужењу рока 3
    Обавештење о продужењу рока 2
    Обавештење о продужењу рока
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
    Прилог 1
    Прилог 2

27/01/2020 

до 10h

 

45.

ЈН бр. IV 04-404-35/2019

НАБАВКА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ И АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦЕ ЛАЗЕ БЛАЖИЋА И УЛИЦЕ ЉУБИЦЕ ОДАЏИЋ У КУМАНУ


    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Одговор на питање број 1
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

16/12 /2019 

до 11h

44.

ЈН бр. IV 04-404-1/18-2019

НАБАВКА НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНОГ И ЦТГ АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА У НОВОМ БЕЧЕЈУ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

07/11 /2019 

до 11h

43.

ЈН бр. IV 04-404-3/8-2019

НАБАВКА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА- ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА У НАСЕЉУ КУМАНЕ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
    Прилог 1 - Образац структуре цене

28/10 /2019 

до 11h

42.

ЈН бр. IV 04-404-34/2019

НАБАВКА РАДОВА ИЗГРАДЊА МУЗЕЈСКОГ ОБЈЕКТА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ - У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

   Обавештење о обустави поступка
   Одлука о обустави поступка
   Обавештење о продужењу рока
   Појашњење конкурсне документације бр 1
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
    Прилог 1

25/11/2019 

до 11h

41.

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/42-2019

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ РУЧАК

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 24/10/2019

до 11h

40.

ЈН бр. IV 04-404-31/2019

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ИЗГРАДЊА МУЗЕЈСКОГ ОБЈЕКТА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ - У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

    Обавештење о обустави поступка
    Одлука о обустави поступка
    Измена конкурсне документације
    Конкурсна документација - пречишћен текст
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
    Прилог 1 - Образац структуре цене

 07/10/2019

до 11h

39.

ЈНМВ бр. IV 04-404-1/15-2019

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОГНАНИХ ЛИЦА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 16/09/2019

до 11h

38.

ЈНМВ бр. RHP-W8-IV 04-404-30/2019

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА

    Одлука о додели уговора
    Тендерска документација
    Обавештење о покретању набавке

 13/09/2019

до 11h

37.

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/37-2019

СТУДИЈА ПРОЦЕНЕ СТАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 06/09/2019

до 11h

36.

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/34-2019

СКИДАЊЕ УСЕВА СА УЗУРПИРАНИХ ПОВРШИНА

    Обавештење о закљученом уговору
    Oдлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 02/09/2019

до 10h

35.

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/30-2019

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ДВОРЦУ ХЕРТЕРЛЕНДИ У БОЧАРУ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Прилог 1 - предмер радова
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 19/08/2019

до 11h

34.

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/32-2019

УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 16/08/2019

до 11h

33.

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/29-2019

СТУДИЈА ПРОЦЕНЕ СТАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о обустави поступка
    Одлука о обустави поступка
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

15/08/2019

до 11h

 

32.

ЈНМВ бр. IV 04-404-1/11-2019

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБА ИЗВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 

26/07/2019

до 11h

31.

ЈНМВ бр. RHP-W8-IV 04-404-25/2019

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА

  width=  Обавештење о обустави поступка
  width=  Одлука о обустави поступка
  width= Конкурсна документација
  width= Позив за подношење понуда
22/07/2019

до 11h

 30.  

ЈН бр. IV 04-404-28/2019

НАБАВКА УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ И ПАТРОЛНЕ СЛУЖБЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда 
05/08/2019

до 11h

 29.

 ЈНМВ бр.IV 04-404-2/23-2019

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ, МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У НОВОМ БЕЧЕЈУ И ЛИЦИТАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА

    Обавештење о закљученом уговору 
    Одлука о додели уговора 
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда 
 12/07/2019

до 11h

28.

ЈН бр. IV 04-404-13/2019

ИЗГРАДЊА САОБРАЦАЈНИЦА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору 
    Одлука о додели уговора 
    Појашњење КД 3 
    Појашњење КД 2
    Појашњење КД 
    Конкурсна документација
    Прилог 1
    Прилог 2
    Позив за подношење понуда 
 

29/07/2019

до 11h

27.

 ЈНМВ бр. IV 04-404-3/4-2019

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора 
    Одговори на питања 2
    Измењена конкурсна документација 2
    Измењена конкурсна документација 
    Одговори и питања 
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда  
 

01/07/2019

до 11h

26.  

 ЈНМВ бр. IV 04-404-1/9-2019

РАЧУНАРИ ЗА ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Појашњење КД 1
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда  
 

27/06/2019

до 13h

25.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-3/4-2019

ДОГРАДЊА ГЛАВНЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ И ПОТИСНОГ ВОДА НАСЕЉА НОВО МИЛОШЕВО

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Измена КД 1
    Обавештење о продужетку рока
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда 
 

27/06/2019

до 11h

24.  

ЈН бр. IV 04-404-23/2019

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА

    Обавештење о измени уговора
    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Измена КД 1
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

18/07/2019

до 11h

23.

 ЈНМВ бр. IV 04-404-2/24-2019

УСЛУГЕ КОМБАЈНИРАЊА СТРНИХ ЖИТА, УЉАНЕ РЕПИЦЕ, СУНЦОКРЕТА И КУКУРУЗА СА ПРЕВОЗОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

21/06/2019

до 11h

22.  

ЈН бр. IV 04-404-21/2019

ИЗГРАДЊА МУЗЕЈСКОГ ОБЈЕКТА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ 

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

    Обавештење о обустави поступка 
    Одлука о обустави поступка 
    Питање и одговор 
    Измењена КД
    Одговор и питање - Измена КД 
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

10/07/2019

до 11h

21.

ЈНМВ бр. IV 04-404-1/8-2019

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

17/06/2019

до 11:30h

20.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/21-2019

НАБАВКА УСЛУГЕ ГЕРОНТО ДОМАЋИЦА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

17/06/2019

до 11h

19.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-3/3-2019

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

12/06/2019

до 11h

18.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-1/7-2019

НАБАВКА ПИЋА, НАПИТАКА И РАЗНИХ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

12/06/2019

до 11h

17.  

ЈН бр. IV 04-404-14/2019

ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У БОЧАРУ

    Обавештење о обустави поступка
    Одлука о обустави поступка
    Обавештење о продужењу рока 2
    Обавештење о продужењу рока  
    Одговори на питања 2
    Одговор на питање 1
    Прилог број 2 
    Прилог број 1 
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

12/07/2019

до 10h

16.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-1/6-2019

ЈАВНА НАБАВКА – ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-НАБАВКА ВОЗИЛА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Појашњење КД
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

20/05/2019

до 11h

15.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/16-2019

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА МАТЕРИЈАЛА И ИЗРАДА НОВОГОДИШЊЕГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Појашњење КД 2 
    Појашњење КД 1 
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

17/05/2019

до 11h

14.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/17-2019

НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА АМБРОЗИЈЕ ИЗ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору  
   Одлука о додели уговора
    Обавештење о продужењу рока 
    Измена КД
    Појашњење КД - измена техничке грешке 
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

20/05/2019

до 11:30h

13.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-3/1-2019

НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОД КРУЖНОГ ТОКА ДО УЛАЗА У НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора 
    Појашњење КД
    Обавештење о продужењу рока
    Измењена конкурсна документација 
    Одговори и питања 
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда 
 

09/05/2019

до 11h

12.  

ЈН бр. IV 04-404-17/2019

НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ У 2019 ГОДИНИ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

27/05/2019

до 11h

11.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-3/1-2019

НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОД КРУЖНОГ ТОКА ДО УЛАЗА У НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о обустави поступка 
    Одлука о обустави поступка
    Појашњење КД
    Одговори и питања 2
    Одговори и питања 1 
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

08/05/2019

до 11h

10.  

ЈН бр. IV 04-404-2/14-2019

ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У БОЧАРУ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

24/04/2019

до 11h

9.  

ЈН бр. IV 04-404-12/2019

НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИХ ДАНА 2019''

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

10/04/2019

до 11h

8.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-1/3-2019

НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

15/03/2019

до 11h

7.  

ЈНМВ бр. IV 04-404-10/2019

НАБАВКУ ГОРИВА ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Одговор на питање 
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

01/04/2019

до 11h

6.  

ЈН бр. IV 04-404-11/2019

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА САНАЦИЈА ПАРКЕТА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација 2
    Питање и одговори
    Конкурсна документација  1
    Измена КД 
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

28/03/2019

до 11h

5.  

ЈН бр. IV 04-404-9/2019

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ У НОВОМ МИЛОШЕВУ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Питање и одговор 3
    Питање и одговор 2
    Измењена КД 2
    Обавештење  о продужењу рока 2 
    Питање и одговор
    Измењена КД
    Обавештење о продужењу рока
    Појашњење КД
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

27/03/2019

до 11h

4.

ЈН бр. IV 04-404-8/2019

НАБАВКА УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА И АМБРОЗИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

11/03/2019

до 11h

3.  ЈНБВ бр. IV 04-404-2/2-2019

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, ПО ПАРТИЈАМА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

06/02/2019

до 11h

2.  ЈНМВ бр. IV 04-404-2/3-2019

НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТУПА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

05/02/2019

до 11h

1.

 ЈНМВ бр. IV 04-404-2/1-2019

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ (ППВ) СА СВИМ ПОТРЕБНИМ ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА И ИНФРАСТРУКТУРОМ НА ИЗВОРИШТУ У НОВОМ БЕЧЕЈУ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

29/01/2019

до 11h

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…