СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 2023 Општине Нови Бечеј

 

 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о приступању изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2023. годину

   РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ којим се одбија жалба Васе Милићева

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2023“

   ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења за обављање другог посла

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

Датум објаве: 20/03/2023; Величина документа: 322 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о измени Решења о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј за школску 2022/2023. Годину

   РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације „30. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића“ – 2022

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Тиска Академија акварела 2022”

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за утврђивање основа и висине надокнаде штете настале услед уједа паса луталица

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „31. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића“ – 2023

   ЗАКЉУЧАК о опредељивању финансијских средстава из Буџета Општине Нови Бечеј за пружање услуга специјалистичких прегледа

   ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови Бечеј ради плаћања пореза на донацију

   ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови Бечеј ради плаћања пројектне документације

   ЗАКЉУЧАК  о прихватању учешћа Општине Нови Бечеј, као партнера на пројекту „SMART CIVIL PROTECTIOn“

   ЗАКЉУЧАК о прихватању учешћа Општине Нови Бечеј, као партнера на пројекту„New Empowering Opportunities for Tourism“

   ЗАКЉУЧАК о прихватању учешћа Општине Нови Бечеј, као партнера на пројекту „Cross-border intiative regarding easy access to healthcare services“

   РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Правилника о начину коришћења службених возила у Општини Нови Бечеј

Датум објаве: 28/02/2023; Величина документа: 2175 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј по условима другог круга

Датум објаве: 17/02/2023; Величина документа: 13.063 КБ
 • САДРЖАЈ

  ЗАКЉУЧАК о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј у другом кругу

Датум објаве: 08/02/2023; Величина документа: 852 КБ

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…