СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 115. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019), а након благовремено учињеног предлога за допуном предложеног дневног реда од стране овлашћеног предлагача, за седницу заказану за 20.09.2023. године се предлаже следећи допуњен ДНЕВНИ РЕД.

 

С А З И В А М

26. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 20.09.2023. године (СРЕДА)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј, (известилац: Љиљана Штрбац, председница Одбора за административно – мандатна питања);
 2. Доношење Решења о разрешењу председника Скупштине општине Нови Бечеј, (известилац: Матија Ковач, шеф одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, представник предлагача);
 3. Доношење Решења о избору председника Скупштине општине Нови Бечеј, (известилац: Матија Ковач, шеф одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, представник предлагача);
 4. Доношење  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нови Бечеј за 2023. годину,(известилац: Доношење  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нови Бечеј за 2023. годину);
 5. Доношење Одлуке о усвајању Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј, (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине);
 6. Доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности – објеката из јавне својине општине Нови Бечеј, (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине);
 7. Доношење Одлуке о измени Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника, (известилац: Горан Докић, шеф Одсека за имовинско - правне послове);
 8. Доношење Одлуке о постављању спомен бисте Лази Телечком на површини јавне намене, (известилац: Оливера Јањић, начелница Одељења за финансије и привреду Општине Нови Бечеј);
 9. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Ценовника ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, (известилац: Владимир Радишић, директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј);
 10. Доношење Решења о давању сагласности на кредитно задужење и издавање средстава обезбеђења  ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, (известилац: Владимир Радишић, директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј);
 11. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду службе отворених облика социјалне заштите Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуб за дневни боравак и помоћ у кући за 2022. годину, (известилац: Марија Цуцин, стручни радник на услугама у заједници – координатор отворених облика заштите);
 12. Одборничка питања;

   

 

     Број: I 02-06-33/2023                                                                                                             Председник

    Дана: 15.09.2023. године                                                                                                   Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                    Милован Баштованов

 

 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…