ОДБОРНИЦИ Скупштине општине Нови Бечеј

 Скупштина општине Нови Бечеј броји тридесет једног (31) одборника. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин  утврђен законом.

Одборници из својих редова тајним гласањем бирају председника Скупштине, чији мандат траје као и мандат одборника Скупштине општине (4.године).

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА " АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ "

1. МАТИЈА КОВАЧ, 1980. годиште, Дипломирани инжењер технолог, Нови Бечеј
2. МИЛОВАН БАШТОВАНОВ, 1967. годиште, Ветеринарски техничар, Ново Милошево
3. ЉИЉАНА ШТРБАЦ, 1959. годиште, Економски техничар, Бочар
4. МАЈА ВИДАКОВИЋ, 1974. годиште, Дипломирани педагог, Нови Бечеј
5. МИЛЕНКО ГАРЧЕВ, 1979. годиште, Машински техничар, Нови Бечеј
6. МАРИЈА ШУГИЋ, 1990. годиште, Произвођач прехрамбених производа, Ново Милошево
7. ЈЕЛЕНА НЕДИН, 1994. годиште, Дипломирани васпитач, Ново Милошево
8. БОРИСЛАВ САНТРАЧ, 1959. годиште, Матурант гимназије, Бочар
9. ЈОВАН СТАНЧИЋ, 1975. годиште, Оперативни спортски тренер, Нови Бечеј
10. ЖЕЉКО ОСТОЈИЋ, 1977. годиште, Машински техничар, Нови Бечеј
11. СИМОНА РОЦКОВ, 1989. годиште, Мастер социјални радник, Нови Бечеј
12. МАРИЈА СТАНЧИЋ, 1967. годиште, Професор разредне наставе, Кумане
13. БОРИСЛАВА ТАПАВИЧКИ, 1978. годиште, Виши физиотерапеут, Нови Бечеј
14. МИРОСЛАВ МАЦУРА, 1990. годиште, Дипломирани васпитач, Нови Бечеј
15. ИСИДОРА МАРТИНОВ, 1978. годиште, Матурант фимназије, Нови Бечеј
16. НИКОЛИНА ВУЈАЦКОВ, 1984. годиште, Машински техничар, Нови Бечеј

ОДБОРНИЧКА ГРУПА " Група грађана листа за локал, СПС "

1. ДРАГАН БАЛАБАН, 1962. годиште, Грађевински техничар, Нови Бечеј
2. МИЛАН КВАШЧЕВ, 1970. годиште, Економски техничар, Кумане
3. ОЛИВЕР ТИКВЕЊАЦ, 1976. годиште, Аутомеханичар, Кумане
4. ИВАН ЈАКШИЋ - ЈАКША, 1965. годиште, Машински техничар, Ново Милошево

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА " САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ИШТВАН ПАСТОР, СДП "

1. БОЈАН ГРУЈИЋ. 1984. годиште, Аутомеханичар, Нови Бечеј
2. ПАТАКИ АТИЛА, 1972. годиште, Средња трговачка, Нови Бечеј
3. ЛАСЛО ИЛИА, 1956. годиште, Средња музичка школа, Нови Бечеј

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА " ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ "

1. РАДОСЛАВ ШЕЋЕРОВ, 1947. годиште, Машински техничар, Нови Бечеј
2. ОЛИВЕРА ЛАТИНОВИЋ, 1973. годиште, Лабораторијски техничар, Нови Бечеј
3. МИЛОШ ЗВЕКИЋ, 1973. годиште, Инжењер производног машинства, Нови Бечеј
4. СМИЉАНА СТАНЧИЋ, 1978. годиште, Дипломирани васпитач, Нови Бечеј

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА " ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА "

1. АНАСТАСИА ДАКИЋ, 1998. годиште, Техничар за заштиту животне средине, Бочар
2. ДАМИР ОВЧИНА, 1979. годиште, Електромеханичар, Ново Милошево
3. МИЛОШ МУЧАЛОВ, 1975. годиште, Машинбравар, Кумане
4. ГРОЗДА ОТАШЕВИЋ, 1961. годиште, Основна школа, Нови Бечеј

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДБОРНИКА:

  • Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених комисија;
  • предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима;
  • подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа;
  • поставља питања везана за рад органа општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.


Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за седнице Скупштине општине.


                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…