ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Општине Нови Бечеј

02.12.2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ) – СОМБОР – КУЛА – ВРБАС – СРБОБРАН – БЕЧЕЈ – КИКИНДА – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО) 

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 02.12.2020. године до 16.12.2020. године.


Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 16.12.2020. године.

Материјал и оглас можете преузети на следећем линку: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/рани-јавни-увид-у-материјал-за-израду-4/


30.11.2020.

ЈАВНA РАСПРАВA У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину, у периоду од 30.11 до 14.12.2020. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања нацрта Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину, а најкасније до 14.12.2020. године, у 12.00 часова.

Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова.

У складу са механизмима и облицима учешћа грађана и стручне јавности  у поступку Јавне расправе, а узимајући у обзир пандемију проузроковану вирусом COVID–19, обавештавају се субјекти учешћа да неће бити организована јавна трибина, већ заинтересовани субјекти своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

  1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком БУЏЕТ 2021,
  2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одлука о јавној расправи (.пдф)
Нацрт буџета општине Нови Бечеј (.пдф)
Одлука о буџету (.пдф)


30.11.2020.

ЈАВНA РАСПРАВA У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД 2021.-2025. ГОДИНE

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј за период 2021.-2025. годинe, у периоду од 30.11.- 19.12.2020. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј период 2021.-2025. године, у писаном или електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања нацртa Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј за период 2021.-2025. годинe, а најкасније до 14.12.2020. године, у 12.00 часова.

Нацрт Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова.

У складу са механизмима и облицима учешћа грађана и стручне јавности  у поступку Јавне расправе, а узимајући у обзир пандемију проузроковану вирусом COVID–19, обавештавају се субјекти учешћа да неће бити организована јавна трибина, већ заинтересовани субјекти своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

  1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком ЛАП - РОМИ,
  2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одлука о јавној расправи (.пдф)
Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Нови Бечеј за период од 2021 - 2025. године (.пдф)
Извештај (.пдф)


30.11.2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АПВ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана АПВ од 2021. до 2035. године, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/0*, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 50/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19 и 37/19) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног  и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19), организује рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана АПВ од 2021. до 2035. године у трајању од 15 дана, у периоду од 01.12.2020. године до 15.12.2020. године.

Материјал и оглас можете преузети на следећем линку: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs


25.11.2019.

ЈАВНA РАСПРАВA ЗА НАЦРТ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину, у периоду од 25.11 до 10.12.2019. године.

Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину у писаној форми може се преузети у општинској управи Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, сваког радног дана од 7-15 часова.

Јавна седница расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину одржаће се дана 10.12.2019. године, са почетком у 12.00 часова, у свечаној сали општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

 Одлука (.доц)
Нацрт одлуке (.пдф)


05.11.2019.

ЈАВНA РАСПРАВA У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ОДЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

 
Одлука о организовању јавне расправе у поступку доношења пореских одлука за 2020. годину у општини Нови Бечеј (.пдф)
Нацрт одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј (.пдф)
Нацрт одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Нови Бечеј (.пдф)
Нацрт одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно, односно у шумско земљиште на територији општине Нови Бечеј, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020. годину (.пдф)


29.10.2019.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 
Одлука о организовању јавне расправе у поступку доношења Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј (.пдф)
Нацрт Одлукe о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј (.пдф)


29.10.2019.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 
Одлука о организовању јавне расправе у поступку доношења Одлуке о делатности зоохигијене на територији општине Нови Бечеј (.пдф)
Нацрт Одлукe о обављању делатности зоохигијене на територији општине Нови Бечеј (.пдф)


04.09.2019.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

 
Нацрт предлога ребаланса буџета за 2019. годину (.пдф)
Програм јавне расправе о нацрту одлуке о ребалансу буџета општине Нови Бечеј за 2019. годину (.пдф)
Закључак о спровођењу јавне расправе (.пдф)
Образац за коментаре јавне расправе (.доц)


12.08.2019.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 
ОДлука просторни план (.пдф)
Јавна презентација просторни план (.пдф)