ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Општине Нови Бечеј

29.06.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ ПЕРИОНИЦЕ АУТОМОБИЛА НА К.П. БРОЈ 6479 К.О. НОВИ БЕЧЕЈ

ЈАВНО СЕ ПРЕЗЕНТУЈЕ текст и графички део за Урбанистички пројекат за изградњу самоуслужне перионице аутомобила на к.п. бр. 6479 К.О. Нови Бечеј, улица Иве Лоле Рибара 44, власника Зорана Марчић, М. Тита бр.24/10. Нови Бечеј.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је седам дана, почевши од 07.07.2022. године, радним данима од 7 до 15 часова.

МЕСТО ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8. канцеларија бр. 12.

ИНФОРМАЦИЈЕ о Урбанистичком пројекту за изградњу самоуслужне перионице аутомобила на к.п. бр. 6479 К.О. Нови Бечеј, заинтересована правна и физичка могу добити од стручне службе надлежне за послове урбанизма, радним данима у времену од 11. до 13. часова и то од Драгана Раушког.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ , за време трајања јавне презентације заинтересована правна и физичка лица могу да поднесу у писменом облику и предају их у канцеларији бр.16.


Оглас (.пдф)

Остала документација (.зип)


22.06.2022.

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ

ЈАВНО СЕ ИЗЛАЖЕ текст и графички део Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј.

ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј је 15 дана, почев од 22.06.2022. године, радним данима од 7 до 15 часова.

МЕСТО ИЗЛАГАЊА Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј, је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8. канцеларија бр. 4.

Нацрт ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници општине Нови Бечеј www.novibecej.rs.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Нови Бечеј ће се одржати 07.07.2022. године у 12. часова у згради ЈП ,,УРБАНИЗАМ И ПУТЕВИ“  Маршала Титабр. 8 у Новом Бечеју.

У прилогу се налазе текст  огласа.
Оглас (.доц)

 Остала документација (.зип)

 Измена термина јавне седнице (.пдф)


06.06.2022.

ЈАВНA СЕДНИЦA КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

 Поштовани,

Обавештавамо вас  да ће  ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину бити одржане у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Велика сала, Владике Платона бб , Нови Сад у следећим терминима:

- уторак 14.06.2022. године од 13:00 до 17:00 часова,

- среда 15.06.2022. године од 13:00 до 17:00 часова.

Физичка лица и овлашћени представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници према распореду и списку који је објављен на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Јавној седници могу присуствовати по два овлашћена представника правних лица, удружења и потписника петиција, односно типских примедби. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Све потребне информације су доступне заинтересованима на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на : https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/.

У прилогу се налазе текст  огласа.
Оглас (.доц)


18.04.2022.

ЈАВНA РАСПРАВA У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину. Нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину, објавиће се дана 13.04.2022. године на сајту општине www.novibecej.rs

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину, у писаном или електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања Нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину, а најкасније до 27.04.2022. године, у 12.00 часова.

Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Нацрту Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину, одржати дана 20.04.2022. године у периоду од 9 - 11 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 8, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

  1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ“
   2. Путем меил адресе:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  са насловом „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ“


Одлука о јавној расправи (.пдф)
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (.пдф)
Извештај са јавне расправе (.пдф)


15.03.2022.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА  2022. ГОДИНУ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године, у периоду од 15.03. до 29.03.2022. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања Нацрта Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године, а најкасније до 29.03.2022. године, у 12.00 часова.

Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Нацрту Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године, одржати дана 22.03.2022. године у периоду од 10 - 12 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 8, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

 1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком „План јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године“,
 2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са насловом „Плана јавног здравља“


Одлука о јавној расправи (.пдф)
Нацрт плана јавног здравља општине Нови Бечеј (.пдф)
Извештај са јавне расправе (.пдф)


15.03.2022.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА  ПЕРИОД 2022. - 2027. ГОДИНЕ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за  период од 2022.-2027. године, у периоду од 15.03 до 29.03.2022. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за  период од 2022.-2027. године,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања Нацрта Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за  период од 2022.-2027. године, а најкасније до 29.03.2022. године, у 12.00 часова.

Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Нацрту Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за  период од 2022.-2027. године, одржати дана 23.03.2022. године у периоду од 9 - 11 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 8, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

 1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком „ЛАП за унапређење родне равноправности“,
 2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са насловом „ЛАП за унапређење родне равноправности“

Одлука о јавној расправи (.пдф)
ЛАП за унапређење родне равноправности општине Нови Бечеј (.пдф)


15.03.2022.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину, у периоду од 15.03 до 29.03.2022. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања Нацрта Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину, а најкасније до 29.03.2022. године, у 12.00 часова.

Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Нацрту Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину, одржати дана 25.03.2022. године у периоду од 8 - 10 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 8, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

 1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком „Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину“,
 2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са насловом „Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине“

Одлука о јавној расправи (.пдф)
Нацрт Програма заштите животне средине за 2022. годину (.пдф)
Извештај са јавне расправе (.пдф)

 


16.03.2022.

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И СПУ

Документација (.зип)

 Оглас (.пдф)