ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ-ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: РУЖИЦА МИЛОСАВЉЕВ
Радно место: ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ПРАВНИХ ЛИЦА
Телефон: 023/772-320 локал 114
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 1 (мала зграда)
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Служба за локалну пореску администрацију

ПРАВНИ ОСНОВ 

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018)

ОПИС УСЛУГА

Сходно Одлуци о локалним комуналним таксама задужује се привредни субјекти (правна лица и предузетници), према делатностима које обављају,величини праивредног субјекта као и према оствареном приходу на годишњем нивоу.

Пријаву је неопходно извршити заједно са пријавом пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге - дакле редовно сваке године до 31.03. или у случајевима промена које настану у току године а би биле значајне за висину утврђене обавезе или постојање исте.

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ У току пореске године за текућу годину

НАПОМЕНА 

Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 Захтев


         Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…