ОДЛУКЕ О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ Општине Нови Бечеј

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024.ГОДИНУ

 

ОСТАЛЕ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2024.ГОДИНУ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЛПА

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023.ГОДИНУ

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022.ГОДИНУ

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021.ГОДИНУ

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020.ГОДИНУ

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019.ГОДИНУ

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.ГОДИНУ

  ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
  ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017.ГОДИНУ

   ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
   - ОДЛУКА ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
 ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
  ОДЛУКА О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА МЕТРА КВАДРАТНОГ ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И КЛАСАМА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
 ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
 ОДЛУКА О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ, ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ

  ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
  ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014.ГОДИНУ

  ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
   - ОДЛУКА ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
ОДЛУКА О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ, ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

 

МАПА зона за утврђивање пореза на имовину

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2013.ГОДИНУ

  ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 
  ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
ОДЛУКА О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ, ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…