САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САНОУПРАВЕОпштине Нови Бечеј
 

Послове Саветника обавља НАТАША МИЛАДИНОВИЋ, дипломирани правник и МИЛЕНА КРЕСОЈА, дипломирани правник

Телефон:  023/772-320, локал 109 и 115 - Рад са странкама сваког радног дана од 07 до 15:00 часова
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Адреса: Жарка Зрењанина 8

Ступањем на снагу Закона о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) у мају 2013. године локална самоуправа је добила нову надлежност, заштиту права пацијената. Законом је предвиђено да ову дужност обављају Саветник за заштиту права пацијената и локални Савет за здравље.

Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.

Пацијент, односно његов законски заступник приговор може поднети саветнику пацијената писмено или усмено на записник.

Поступање Саветника за заштиту права пацијената је регулисано Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената ( “Службени гласник РС”, број 71/2013).

Права пацијената по којима поступа саветника пацијената, дефинисана Законом о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) су:

 • Право на доступност здравствене заштите
 • Право на информације
 • Право на превентивне мере
 • Право на квалитет пружања здравствене услуге
 • Право на безбедност пацијента
 • Право на обавештење
 • Право на слободан избор
 • Право на друго стручно мишљење
 • Право на приватност и поверљивост
 • Право на пристанак
 • Правно на увид у медицинску документацију
 • Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
 • Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
 • Право детета у стационарним здравственим установама
 • Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
 • Право на олакшање патњи и бола
 • Право на поштовање пацијентовог времена
 • Право на приговор
 • Право на накнаду штете

Дужности пацијента:

 • Одговорност пацијента за лично здравље
 • Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга
 • Одговорност пацијената према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима

Линк Закона о правима пацијената - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_pravima_pacijenata.html

Линк Министарства здравља - https://www.zdravlje.gov.rs/

Линк Републичког Фонда за здравствено осигурање - http://www.rfzo.rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…