ПРИЈАВА ИНСПЕКЦИЈИ Општине Нови Бечеј

 

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ: Одсек за инспекцијске службе

Инспектори по службеној дужности врше контролу и на основу утврђених чињеница покрећу управни поступак. Поред овога поступак се покреће и на основу пријаве НН лица или на основу поднеска другог органа.

Пријаву можете поднети у слободној форми, са тачним подацима и наведеним проблемима сваког радног рада од 7-15х у пријемној канцеларији или елктронским путем.

 

 

 

ПРИЈАВЕ МОЖЕТЕ ПОДНЕТИ:

Грађевинској инспекцији

Инспекцији за заштиту животне средине

Комуналној инспекцији

Пореској инспекцији

 

Стратешки (вишегодишњи) план инспекцијског одељења за инспекцијске службе за период од 2024.-2029. године

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење).


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…