БУЏЕТ И РЕБАЛАНС БУЏЕТА Општине Нoви Бечеј

 

 ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одсек за финансије и привреду

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

 Ребаланс буџета
 Одлука о буџету
 Обавештење свим корисницима буџета општине Нови Бечеј
  Упутство за припрему нацрта буџета за 2021. годину и наредне две године
  Упутство за припрему програмског буџета 2020
  Униформни програми и програмске активности ЈЛС  
  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора 
  Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. 
  Обрасци за програмски буџет

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Ребаланс буџета 05.03.2020.
  ОДЛУКА О БУЏЕТУ за 2020. годину
  Упутство за планирање буџета за 2020. годину
  Родно одговорно буџетирање на локалном нивоу 
  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора 
  Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину
  Обрасци за програмски буџет за 2020. годину
  Униформни програми и програмске активности ЈЛС   
  Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину  

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

  Одлука о буџету за 2019. годину 
  Ревидирано упутство за планирање буџета за 2019. годину 
  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора 
  Униформни програми и програмске активности ЈЛС  
  Обрасци за програмски буџет - Предефинисани

  Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину 

БУЏЕТ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

  Буџет за 2019. годину 
  Буџет за 2018. годину 
  Буџет за 2017. годину 
  Буџет за 2016. годину 
  Буџет за 2015. годину 
  Буџет за 2014. годину

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

  Извори финансирања 

ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

  Одлука о завршном рачуну за 2018. годину 
  Одлука о завршном рачуну за 2017. годину 
  Одлука о завршном рачуну за 2016. годину
  Одлука о завршном рачуну за 2015. годину
  Одлука о завршном рачуну за 2014. годину

РЕВИЗИЈА БУЏЕТА

  Мишљење ревизора за 2018. годину 
  Ревизија буџета за 2017. годину 
  Ревизија буџета за 2016. годину 
  Ревизија буџета за 2015. годину  и    Послеревизорски извештај


Цео извештај Ревизора се може преузети у одсеку за финансије и привреду.

 

                                            

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…