БУЏЕТ И РЕБАЛАНС БУЏЕТА Општине Нoви Бечеј

 

 ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одсек за финансије и привреду

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Одлука о буџету за 2023. годину
Упутство за планирање 2023
Захтев за финансирање капиталног улагања
Упутство за припрему буџета локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину
Обрасци за програмски буџет 2023
Преглед броја запослених и средства за плате за 2023. годину

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

 Ребаланс буџета III
 Ребаланс буџета II
 Ребаланс буџета I
 Одлука о буџету за 2022. годину
  Одлука о завршном рачуну за 2021. годину
  Упутство за планирање 2022
  Захтев за финансирање капиталног улагања 
  Важне напомене 
  Упутство за припрему буџета локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину
  Обрасци за програмски буџет 2022
  Преглед броја запослених и средства за плате за 2022. годину
  Мишљење ревизора

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

 Ребаланс буџета
 Одлука о буџету
 Обавештење свим корисницима буџета општине Нови Бечеј
  Упутство за припрему нацрта буџета за 2021. годину и наредне две године
  Упутство за припрему програмског буџета 2020
  Униформни програми и програмске активности ЈЛС  
  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора 
  Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. 
  Обрасци за програмски буџет

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Ребаланс буџета 05.03.2020.
  ОДЛУКА О БУЏЕТУ за 2020. годину
  Упутство за планирање буџета за 2020. годину
  Родно одговорно буџетирање на локалном нивоу 
  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора 
  Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину
  Обрасци за програмски буџет за 2020. годину
  Униформни програми и програмске активности ЈЛС   
  Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину  

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

  Одлука о буџету за 2019. годину 
  Ревидирано упутство за планирање буџета за 2019. годину 
  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора 
  Униформни програми и програмске активности ЈЛС  
  Обрасци за програмски буџет - Предефинисани

  Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину 

БУЏЕТ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

  Буџет за 2019. годину 
  Буџет за 2018. годину 
  Буџет за 2017. годину 
  Буџет за 2016. годину 
  Буџет за 2015. годину 
  Буџет за 2014. годину

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

  Извори финансирања 

ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

  Одлука о завршном рачуну за 2018. годину 
  Одлука о завршном рачуну за 2017. годину 
  Одлука о завршном рачуну за 2016. годину
  Одлука о завршном рачуну за 2015. годину
  Одлука о завршном рачуну за 2014. годину

РЕВИЗИЈА БУЏЕТА

  Мишљење ревизора за 2018. годину 
  Ревизија буџета за 2017. годину 
  Ревизија буџета за 2016. годину 
  Ревизија буџета за 2015. годину  и    Послеревизорски извештај


Цео извештај Ревизора се може преузети у одсеку за финансије и привреду.

 

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…