ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ Општине Нови Бечеј
 

Начелник Одељења за финансије и привреду ОЛИВЕРА ЈАЊИЋ
Контакт: 023/771-171
Радно време: 7-15 h 
Адреса: Жарка Зрењанина 8 
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 ОПИС ПОСЛА:

 • Замењује  начелника  Општинске  управе  у  одсуству  или  спречености; рачунополагач је;
 • руководи Одсеком, организује, усмерава, и контролише рад у Одсеку, обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга рада Одсека;
 • распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа стручну помоћ;
 • прати и примењује законске прописе из делокруга рада Одсека;
 • одговара за законитост и исправност као и настанак пословних промена и састављање исправа о пословним променама и другим пословним догађајима који се односе на коришћење средстава органа, односно буџетских апропријација, Овлашћен је да потписује финансијску документацију у складу са решењем председника општине;
 • израђује нацрт Одлуке о буџету, разрађује смернице и доноси упутства за израду буџета корисницима у складу са меморандумом  министра;
 • организује и учествује у јавним расправама о буџету, прати извршење буџета, предлаже неопходне корекције планова извршења буџетских средстава корисника, прати преузете обавезе, примања и издатке буџета;
 • учествује у изради финансијских планова и контроли расхода;
 • доноси упутство о раду  трезора,  управља  готовинским  средствима,  управљању  дугом  вођења  буџетског  рачуноводства  и извештавања;
 • присуствује седницама органа општине, а у вези описаних послова, контролише спровођење јавних набавки и спровођење уговора из јавних набавки у финансијском смислу;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране председника општине или начелника Општинске управе.

 

 У оквиру Одељења за финансије и привреду организовани су:

 • ОДСЕК ЗА БУЏЕТ, ТРЕЗОР И ФИНАНСИЈЕ
 •   * ГРУПА ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР
 •   * ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
 • ГРУПА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 • ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…