ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - КОНТАКТИ Општине Нови Бечеј


Назив Број
Централа 772-320
Фах кабинета председника општине 772-500
Фах помоћника начелника за финансије 772-031
 

Функција Име и презиме Контакт
Председник општине  Саша Максимовић

+381 (0) 23 772 320, локал 120

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф кабинета председника општине  Ото Кишмартон

+381 (0) 23 772 320, локал 110

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Заменик председника општине  Ивица Миланков

+381 (0) 23 772 320, локал 126

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Помоћници председника општине

 Милан Стојшин

 Трифун Станковић

+381 (0) 23 772 320, локал 131

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник општинске управе  Тамара Попов

+381 (0) 23 772 320, локал 125

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник СО  Милован Баштованов

+381 (0) 23 772 320, локал 108

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Секретар СО  Валентина Влашкалин

+381 (0) 23 772 320, локал 128

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Помоћник начелника ОУ за финансије  Оливера Јањић

+381 (0) 23 772 320, локал 122

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Интерни ревизор  Зора Станисављев

+381 (0) 23 772 320, локал 111

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Секретарица председника општине  Лидија Јосимовић

+381 (0) 23 772 320, локал 121

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења  за управу и заједничке послове  Жужана Јосимовић

+381 (0) 23 772 320, локал 109

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф Одсека за вођење матичних књига, област личних стања, држављанства и месне канцеларије и заменик матичара  Јелена Убавић

+381 (0) 23 772 320, локал 116

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Матичар и послови из области личног статуса грађана  Јована Ракић

+381 (0) 23 772 320, локал 116

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Заменик матичара  Сања Николић

 +381 (0) 23 772 320, локал 102

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

АОП

 Кристина Петровић

 Жива Јаковљев

+381 (0) 23 772 320, локал 127

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф Одсека за буџет, трезор и финансије  Наталија Мићановић

+381 (0) 23 772 320, локал 107

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови трезора и буџета  Драгана Радишић

 +381 (0) 23 772 320, локал 107

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови трезора  Јована Цвијановић

 +381 (0) 23 772 320, локал 107

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови књиговодства  Александра Носоњин

 +381 (0) 23 772 320, локал 124

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Готовинско пословање, обрачун зарада, послови благајне, борци  Нела Боберић

 +381 (0) 23 772 320, локал 124

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Групе за јавне набавке

 Марина Сабо

+381 (0) 23 772 320, локал 115

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Група за пољопривреду

 Емил Мишковић

+381 (0) 23 772 320, локал 112

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења за локалну пореску администрацију

 Ивана Лазаревић

 +381 (0) 23 772 320, локал 104

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рачуновођа ЛПА  Ивана Сич - Бранковић

 +381 (0) 23 772 320, локал 118

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Шеф Одсека за наплату и контролу пореза и споредних пореских давања   Тамара Анђелковић

+381 (0) 23 772 320, локал 114

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови контроле пореске наплате за правна лица  Ружица Милосављев

+381 (0) 23 772 320, локал 102

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Послови ЛПА

 Данијела Дробац

 Гордана Баштованов

+381 (0) 23 772 320, локал 102

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови контроле пореске наплате за физичка лица и рачуновођа

Александар Барачков

  +381 (0) 23 772 320, локал 118

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Послови одбране и ванредне ситуације

 Дуња Миланков

 +381 (0) 23 772 320, локал 112

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине

 Драган Раушки

+381 (0) 23 772 320, локал 106

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови грађевинарства

 Олинка Франић

+381 (0) 23 772 320, локал 103

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Озакоњење објеката  Ксенија Кнежев

+381 (0) 23 772 320, локал 113

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови заштите животне средине  Емил Стеванов

+381 (0) 23 772 320, локал 119

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф Одсека за имовинско - правне послове  Горан Докић

+381 (0) 23 772 320, локал 115

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови припреме и праћења у стамбено - комуналној делатности  Татјана Барбарић - Алексов

 +381 (0) 23 772 320, локал 115

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Административни послови Службе за имовинско - правне послове  Марија Павловић

 +381 (0) 23 772 320, локал 117

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Административно - стручни послови Службе за имовинско - правне послове  Милена Кресоја

 +381 (0) 23 772 320, локал 115

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Канцеларија за локално економски развој  Јована Вокић

+381 (0) 23 772 320, локал 123

 

Начелник Одељења за инспекцијске службе и инспектор за заштиту животне средине  Жива Неатница

+381 (0) 23 772 320, локал 111

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Комунални инспектор

 Ђорђе Вујацков

+381 (0) 23 772 320, локал 119

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Комунални послови

 Сава Пејин

 +381 (0) 23 772 320, локал 119

 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Грађевински инспектор Јадранка Станаћев

+381 (0) 23 772 320, локал 104

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Просветни инспектор  Драгана Милошев

+381 (0) 23 772 320, локал 105

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења ја јавне службе  Ивана Добожанов

+381 (0) 23 772 320, локал 109

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови социјалне заштите, борачко-инвалидска питања из области друштвене бриге о деци  Снежана Ђукичин

+381 (0) 23 772 320, локал 105

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови из области друштвене бриге о деци, образовања, избеглих и прогнаних лица  Јелена Главашки

+381 (0) 23 772 320, локал 102

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Координатор за ромска питања  Рената Камберовић

 +381 (0) 23 772 320, локал 123

Координатор Канцеларије за младе  Оља Савичин

 +381 (0) 23 772 320, локал 107

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Писарница  Дејана Мацура

+381 (0) 23 772 320, локал 132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

                                            

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…