ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - КОНТАКТИ Општине Нови Бечеј

 

Адреса: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј

ПИБ: 101431164

Матични број: 08108293

Шифра делатности: 8411,  делатност државних органа 

 • Кликните за приказ МЕЈЛ АДРЕСЕ

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Назив Број
Централа 772-320
Фах кабинета председника општине 772-500
Фах помоћника начелника за финансије 772-031
 

Функција Име и презиме Контакт
Председник општине  Саша Максимовић
 • Кликните за контакт

  +381 (0) 23 772 320, локал 120

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф кабинета председника општине  
 • Кликните за контакт

  +381 (0) 23 772 320, локал 

   

Заменик председника општине  Ивица Миланков
 • Кликните за контакт

  +381 (0) 23 772 320, локал 120

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Помоћници председника општине

 Милан Стојшин

 Трифун Станковић

 • Кликните за контакт

  +381 (0) 23 772 320, локал 120

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник општинске управе  Тамара Попов
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 125

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник СО  Миленко Гарчев
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 108

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Секретар СО  Валентина Влашкалин
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 128

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења за финансије и привреду  Оливера Јањић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 122

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Интерни ревизор  Зора Станисављев
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 111

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Секретарица председника општине  Лидија Јосимовић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 121

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења  за управу и заједничке послове  Наташа Миладиновић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 109

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови управљања људским ресурсима  
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 

   

Шеф Одсека за вођење МК, област личних стања, држављанства и МК и матичар за матично подручје Ново Милошево  Слађана Цуцић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 116

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф месне канцеларије матичног подручја Кумане и заменик матичара  Јелена Убавић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 102

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Матичар и послови из области личног статуса грађана  Јована Ракић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 116

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Заменик матичара  Сања Николић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 102

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови организације рада система АОП-а

 Кристина Петровић

 Жива Јаковљев

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 127

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф Одсека за буџет, трезор и финансије  Наталија Мићановић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 107

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови трезора и буџета  Драгана Радишић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 107

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови трезора  Јована Цвијановић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 107

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови књиговодства  Александра Носоњин
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 124

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Готовинско пословање, обрачун зарада, послови благајне  Нела Боберић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 124

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Пуководилац Групе за јавне набавке

 Марина Сабо

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 115

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови за јавне набавке

 Милена Кресоја

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 115

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Послови за привреду и пољопривреду

 Емил Мишковић

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 112

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења за локалну пореску администрацију - порески инспектор наплате

 Ивана Лазаревић

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 104

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Шеф Одсека за контролу и наплату пореза на имовину, споредних пореских давања, такси и накнада правних лица - порески инспектор наплате  Јелена Чанковић - Тешин
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 118

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рачуновођа ЛПА  Ивана Сич - Бранковић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 118

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф Одсека за наплату и контролу пореза и споредних пореских давања - порески инспектор наплате  Тамара Анђелковић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 114

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови контроле пореске наплате за правна лица  
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 

   

Послови контроле пореске наплате за физичка лица

 Марија Попов

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 114

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови контроле пореске наплате за правна лица

Николина Попов

Катарина Сударски

Сања Атанацков

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 118

   

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови пријема и уноса пријава

 Данијела Дробац

 Гордана Баштованов

 Маја Весков

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 102

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови контроле наплате за физичка лица и рачуновођа

Александар Барачков

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 114

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Послови одбране и ванредне ситуације

 Дуња Миланков

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 112

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине

 Драган Раушки

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 106

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Послови грађевинарства  
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 

   

Општи послови грађевинарства и урбанизма

 Олинка Франић

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 103

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Општи послови из стамбено - комуналне области, урбанизма и грађевинарства  Ксенија Кнежев
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 113

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови заштите животне средине  Емил Стеванов
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 119

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф Одсека за имовинско - правне послове  Горан Докић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 115

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови припреме и праћења у стамбено - комуналној делатности  Татјана Барбарић - Алексов
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 115

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Административни послови Службе за имовинско - правне послове  Марија Лалић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 117

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења за инспекцијске службе и Инспектор за заштиту животне средине  Жива Неатница
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 111

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Комунални инспектор II  Ђорђе Вујацков
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 119

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Грађевински инспектор

 Јадранка Станаћев

 Едита Дивковић

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 119

   

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Комунални послови  Сава Пејин
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 119

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Просветни инспектор  Драгана Милошев
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Канцеларија за локално економски развој

 Јована Вокић

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 123

   

Начелник Одељења за Јавне Службе

 Ивана Добожанов Ћурчић

 Дуња Миланков

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 123

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови социјалне заштите, борачко-инвалидска питања и права из области друштвене бриге о деци

 Снежана Ђукичин

 Марина Глигоријевић

 

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 105

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови из области друштвене бриге о деци, образовања, избеглих и прогнаних лица

 Јелена Главашки

 Оља Савичин

 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 102

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Координатор за ромска питања  
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 

   

Координатор Канцеларије за младе  
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал

   

Послови спровођења омладинске политике  Валентина Теодосин
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 

   

Руководилац Групе за послове писарнице  Нада Секулић
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 132

   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Послови писарнице и архиве  Дејана Мацура
 • Кликните за контакт

   +381 (0) 23 772 320, локал 132

   

 

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…