Како да отворите фирму и покренете бизнис – Едукативни приручник

Овде можете погледати актуелне конкурсе

Регистар привредних субјеката – Предузетници

Регистар привредних субјеката – Привредна друштва

Развојна агенција Војводине – подстицаји

 

Цене комуналних услуга


 • Прикључак на насељску водоводну мрежу
  Укупна цена: 28.980,89 динара
  Грађанима је омогућено плаћање на 5 месечних рата где се приликом потписивања уговора уплаћује износ од 8.695,89 динара, а остало на 4 једнаке месечне рате.

 • Прикључак на насељску канализациону мрежу
  Укупна цена: 50.780,75 динара
  Грађанима је омогућено плаћање на 5 месечних рата где се приликом потписивања уговора уплаћује износ од 17.780,75 динара, а остало на 4 једнаке месечне рате.
 • Прикључак на елетродистрибуцију

            ЦЕНОВНИК Трошкова прикључка на систем за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о - Нови Сад (cenovnik važi od 01.01.2013.)
            ЦЕНОВНИК Трошкова прикључка на систем за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о - Нови Сад ЗА ПОСЕБНЕ СЛУЧАЈЕВЕ(cenovnik važi od 01.07.2013.)

 •  Прикључак на телефон

             ЦЕНОВНИК Телефонских услуга