ЗОРА СТАНИСАВЉЕВ Интерни ревизор општине Нови Бечеј


КОНТАКТ
тел: 023/772-320, локал/111
факс: 023/772-500
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
веб: www.novibecej.rs

 

 

 

Интерна ревизија, која представља једну од три кључне компоненте оквира интерне финансијске контроле у јавном сектору, дефинисана је као „функционално независна и децентрализована интерна ревизија” која врши преглед ефективности интерних контрола.
Интерна ревизија организацији пружа подршку у остваривању циљева руководства кроз ревизију система финансијског управљања и контрола, те увећава вредност пословања кроз добре препоруке.
Интерна ревизија није исто што и буџетска инспекција. Интерна ревизија не кажњава и не санкционише, већ даје препоруке.
Интерни ревизор игра важну улогу у оцени адекватности и ефективности система контрола, и даје допринос њеним сталним побољшањима.
Интерна ревизија је функционално независна од свих других активности и функција у организацији у којој је успостављена – интерни ревизор обавља искључиво послове интерне ревизије.
Интерна ревизија има приступ целокупном руководству и њиховим извештајима, свим запосленим и свим системима и документацији.


Интерни ревизор у свом раду директно је одговоран председнику Општине Нови Бечеј.

 

ПРАВНИ ОСНОВ:

Закон о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019); Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др.закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др.закони, 92/2011, 99/2011 - др.закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др.закон, 113/2017 - др.закони, 95/2018 - др.закони, 86/2019 - др.закони и 157/2020  др.закони); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др.закон, 86/2019 - др.закон и 157/2020 - др.закон); Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018); Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

 

ДОКУМЕНТА:

Повеља интерног ревизора
Етички кодекс
Стратешки план
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…