СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 16.07.2021. године (ПЕТАК)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Доношење Одлуке о изменама и  допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Оливера Јањић, помоћник начелника Општинске управе за финансије);
 2. Доношење Одлуке о покретању поступка израде Плана развоја општине Нови Бечеј за период од 2022. – 2032. године, (известилац: Валентина Влашкалин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј);
 3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама, (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине);
 4. Доношење Одлуке о одржавању и адаптацији споменика палим руским борцима – Црвеноармијцима на површини јавне намене у Новом Бечеју, (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине); 
 5. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј, (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе);
 6. Доношење Одлуке о привременом коришћењу простора на површини јавне намене у општини Нови Бечеј, за време трајања манифестација од значаја за општину Нови Бечеј, (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе);
 7. Доношење Одлуке о поверавању послова јавног паркиралишта за време манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2021“ у Новом Бечеју, (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе);
 8. Доношење Решења о давању сагласности на Измене Програма пословања ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Владимир Радишић, директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј);
 9. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне ценовника ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, (известилац: Далибор Вучетић, в.д. директор ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј);
 10. Доношење Решења о утврђивању цена услуга у ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј, (известилац: Драган Милорадовић, директор ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј); 
 11. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду Скупштине општине Нови Бечеј Одсека за скупштинске послове за период 01.01.-31.12.2020. године, (известилац: Валентина Влашкалин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј);
 12. Доношење Решења о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини општине Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 13. Доношење Решења о именовању чланова Комисије за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања); 
 14. Доношење Одлуке о измени Одлуке о примањима изабраних, постављених и лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини Нови Бечеј, (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе);
 15. Доношење Одлуке о покретању поступка израде Стратегије развоја културе општине Нови Бечеј, (известилац: Валентина Влашкалин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј);
 16. Одборничка питања;

 

 

 

    Број: II 02-06-2-74/2021                                                                                                          Председник

    Дана: 13.07.2021. године                                                                                                     Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                        Милован Баштованов

 

 


        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…