СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 20.10.2021. године (СРЕДА)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Доношење Одлуке о оснивању Креативног центра "Хертеленди - Бајић" Бочар, (известилац: Милан Стојшин, помоћник председника општине Нови Бечеј за пољопривреду);
 2. Доношење Одлуке о усвајању Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине)
 3. Доношење Одлуке о приступању изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока број 115 у Новом Бечеју (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине)
 4. Доношење Одлуке о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Нови Бечеј за 2021. годину (известилац: Дуња Миланков, председник Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини општине Нови Бечеј)
 5. Доношење Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе Нови Бечеј)
 6. Доношење Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања JП “Комуналац″ Нови Бечеј за 2021. годину (известилац: Владимир Радишић, директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј)
 7. Доношење Решења о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј (известилац: Далибор Вучетић, в.д. директор ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј)
 8. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о реализацији програма васпитно – образовног рада ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2020/2021. годину (известилац: Драган Милорадовић, директор ПУ  „Пава Сударски“ Нови Бечеј)
 9. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи план васпитно – образовног рада ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2021/2022. годину (известилац: Драган Милорадовић, директор ПУ  „Пава Сударски“ Нови Бечеј)
 10. Доношење Решења о именовању чланова Општинског савета родитеља (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања)
 11. Доношење Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања)
 12. Доношење Решења о констатовању престанка дужности и именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Нови Бечеј (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања)
 13. Доношење Решења о констатовању престанка дужности и именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Нови Бечеј (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања)
 14. Одборничка питања

 

 

 

    Број: II 02-06-2-121/2021                                                                                                          Председник

    Дана: 13.10.2021. године                                                                                                     Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                        Милован Баштованов

 

 


        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…