СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. и 112. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

27. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 10.10.2023. године (УТОРАК)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј, (известилац: Љиљана Штрбац, председница Одбора за административно – мандатна питања);
 2. Усвајање Извештаја о приходима и расходима Буџета општине Нови Бечеј за период од 01.01.до30.06.2023. године, (известилац: Оливера Јањић, начелница Одељења за финансије и привреду);
 3. оДоношење Одлуке о приступању изради Измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне „Излаз“ у Новом Бечеју, (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине);
 4. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду Скупштине општине Нови Бечеј за период од 01.01.-31.12.2022. године,(известилац: Валентина Влашкалин, секретарка Скупштине општине Нови Бечеј);
 5. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду председника Oпштине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Саша Максимовић, председник Општине Нови Бечеј);
 6. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду Општинског већа општине Нови Бечеј за 2022. Годину, (известилац: Саша Максимовић, председник Општине Нови Бечеј);
 7. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду Општинске управе за период од 01.01.-31.12.2022. године, (известилац: Тамара Попов, начелница Општинске управе Нови Бечеј);
 8. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о реализацији програма васпитно-образовног рада  Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2022/2023. годину, (известилац: Ивица Влаховић, директор ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј);
 9. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи план васпитно-образовног рада Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2023/2024. годину, (известилац: Ивица Влаховић, директор ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј);
 10. Доношење Одлуке о изменама и допунама Програма рада Општинске управе Нови Бечеј за 2023. годину, (известилац: Тамара Попов, начелница Општинске управе Нови Бечеј);
 11. Доношење Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана Месне заједнице Кумане за 2023. Годину, (известилац: Душан Радишић, председник Савета Месне заједнице Кумане);
 12. Доношење Решења о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Народне библиотеке Нови Бечеј за 2023. Годину, (известилац: Владимир Давидовић, директор Народне библиотеке Нови Бечеј);
 13. Доношење Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2023. Годину, известилац: Саша Дујин, директор Туристичке организације општине Нови Бечеј);
 14. Доношење Решења о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Јавне установе Спортско рекреативни центар јединство Нови Бечеј за 2023. Годину, (известилац: Ранко Јањић, директор ЈУ СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј);
 15. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2023. годину, (известилац: Ивица Влаховић, директор ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј);
 16. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника Одбора за избор и именовања, (известилац: Жељко Остојић, члан Одбора за избор и именовања);
 17. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе Нови Бечеј, (известилац: Жељко Остојић, члан Одбора за избор и именовања);
 18. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј, (известилац: Жељко Остојић, члан Одбора за избор и именовања);
 19. Одборничка питања;

   

 

     Број: I 02-06-36/2023                                                                                                             Председник

    Дана: 04.10.2023. године                                                                                                   Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                       Миленко Гарчев

 

 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…