СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. и 112. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 10.05.2022. године (УТОРАК)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Доношење Одлуке о приступању изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј, (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине);
 2. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј у поступку непосредне погодбе, (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине);
 3. Усвајање Измена и допуна Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама за треиторију општине Нови Бечеј за период 2019. до 2028. године, (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине);
 4. Доношење Решења о усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Емил Стеванов, млађи саветник на пословима заштите животне среднине  Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј);
 5. Доношење Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унаређење животне средине општине Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Емил Стеванов, млађи саветник на пословима заштите животне среднине  Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј);
 6. Доношење Решења о усвајању Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Дуља Миланков, службеник послова одбране и ванредних ситуација општине Нови Бечеј);
 7. Доношење Решења о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Дуља Миланков, службеник послова одбране и ванредних ситуација општине Нови Бечеј);
 8. Доношење Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Милан Стојшин, помоћник председника Општине Нови Бечеј за пољопривреду);
 9. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештаја Месне заједнице Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Миленко Гарчев, председник Савета месне заједнице Нови Бечеј);
 10. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештаја Месне заједнице Ново Милошево за 2021. годину, (известилац: Грујица Рођенков, председник Савета месне заједнице Ново Милошево);
 11. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Кумане за 2021. годину, (известилац: Душан Радишић, председник Савета месне заједнице Кумане);
 12. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Бочар за 2021. годину, (известилац: Марко Поповић, председник Савета месне заједнице Бочар);
 13. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2021. годину,(известилац: Саша Дујин, директор Туристичке организације општине Нови Бечеј);
 14. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Дома културе општине Нови Бечеј за 2021. годину,(известилац: Борислав Сантрач, заменик директора Дома културе општине Нови Бечеј);
 15. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за 2021. годину,(известилац: Владимир Давидовић, директор Народне библиотеке Нови Бечеј);
 16. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину, (известилац: Милан Ковачевић, директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин);
 17. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Драган Раушки);
 18. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о пословању ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Драган Милорадовић, директор ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј);
 19. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Александар Фабијан, директор Центра за социјални рад општине Нови Бечеј);
 20. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду службе отворених облика социјалне заштите Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуба за дневни боравак и помоћ у кући за 2021. годину, (известилац: Љиљана Богнић, директор Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј);
 21. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Дуња Шељмеши, секретар Црвеног крста Нови Бечеј);
 22. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Ранко Јањић, директор ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј);
 23. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Далибор Вучетић, председник Спортског савеза општине Нови Бечеј);
 24. Доношење Решења о давању сагласности на Ценовник свих услуга Тиристичке организације општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Саша Дујин, директор Туристичке организације општине Нови Бечеј);
 25. Доношење Решења о констатовању престанка функције директора Дома културе општине Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, предсдник Одбора за избор и именовања);
 26. Одборничка питања;

   

 

Број: II 02-06-1-23/2022                                                                                                          Председник

    Дана: 04.05.2022. године                                                                                                     Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                        Милован Баштованов

 

 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…