Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ТРЕЋИ ПОЗИВ ТАЛЕНТОВАНИМ МЛАДИМ ИСТРАЖИВАЧИМА - СТУДЕНТИМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД У АКРЕДИТОВАНИМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Рок за достављање пријава је до 20.11.2019. године.


Министарство просвете, науке и технолошког развоја
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТA ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022. ГОДИНЕ
Рок за достављање пријава је до 27.12.2019. године.


Tраг фондација
ПРОГРАМ АКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Рок за достављање пријава је до 30.11.2019. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2019. ГОДИНИ А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Рок за достављање пријава до утрошка средстава, а закључно са 20.11.2019. године.


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈАКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 25.11.2019. године.


Министарство привреде
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ
Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019. године