Фонд за иновациону делатност
JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДО ДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ИНОВАТИВНИХ ПРОИЗВОДА, УСЛУГА И ТЕХНОЛОГИЈА КРОЗ ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА И ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ
Рок за достављање пријава је до 31.12.2019.године до 15 часова.


Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Рок за достављање пријава је до 25.10. 2019. године.


Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂЕЊА ВОДНОГ САОБРАЋАЈА И РАЗВОЈА ИНТЕРМОДАЛНОГ ТРАНСПОРТА
Рок за достављање пријава је до 18.10.2019.године.


Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 24.10.2019. године.


Покрајински завод за равноправност полова
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
Рок за достављање пријава је 15.11.2019. године.


Министарство трговине, туризма и телекомуникације
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 23.10. 2019. године.


Министарство трговине, туризма и телекомуникација
НАГРАДНИ КОНКУРС „ДИГИТАЛНИ ЧАС“ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 18.10.2019. године.


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ ДОПРИНОСЕ САРАДЊИ ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА
Рок за достављање пријава је 15.10.2019. године.


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања
ЧЕТВРТИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА
Рок за достављање пријава је од 24. септембра до 25. новембра 2019. године.


Министарство културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРОМОВИСАЊЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ У ДИГИТАЛНОМ ФОРМАТУ
Рок за достављање пријава је петак 25. октобар 2019. године до 12,00 ч.