Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА САРАДЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРИВРЕДЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок и начин достављања предлога: 30. 11. 2019. године


Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА РАСПОДЕЛЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок и начин достављања предлога: 15. 10. 2019. године


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ НА ТЕМУ ЗАДРУГАРСТВА У 2019. ГОДИНИ
Рок и начин достављања предлога: 24. 09. 2019. године


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок и начин достављања предлога: 20. 09. 2019. године


СКГО
КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ „ПОДРШКА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ОБЛАСТИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА У РОМСКИМ ПОДСТАНДАРДНИМ НАСЕЉИМА“
Рок и начин достављања предлога: 30.09.2019. године


ТРАГ ФОНДАЦИЈА
ПОДРШКУ ГРАЂАНСКОМ АКТИВИЗМУ У ЗАЈЕДНИЦИ
Рок и начин достављања предлога: 01.10.2019. године


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок и начин достављања предлога: 01.10.2019. године


СКГО
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПАКЕТЕ ПОДРШКЕ
Рок за достављање пријава је 8.октобар 2019. године