Покрајински секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ
Рок за подношење пројеката је 15 дана од дана објављивања Конкурса на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ
Рок за достављање пројеката је до: 15. октобра 2019. године


Покрајински секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ
Рок за достављање пројеката је до: 15. октобра 2019. године


Покрајински секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАВАЊА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ПРИЗНАЊЕ "ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"
Рок и начин достављања предлога: 7. октобра 2019. године


Покрајински секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ „ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ”
Конкурс је отворен до 20. септембра 2019. године.


Министарство омладине и спорта
ЈАВНЕ КОНКУРСЕ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
Рок: Конкурс је отворен до 19.09. 2019. године.


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНУ ПОЉОПРИВРЕДУ И ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ
Рок за конкурс је отворен до 27.9.2019. године.


Министарство пољопривреде, шумарства уи водопривреде – управа за аграрна плаћања
КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И КЛОНСКУ СЕЛЕКЦИЈУ ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок за пријаву пројеката је до: 30.09.2019. године.


Покрајински секретеријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ „ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ”
Рок: Конкурс је отворен до 20. септембра 2019. године.


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – управа за аграрна плаћања
КОНКУРС О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА У 2019. ГОДИНИ
Рок за подношење пројеката је до 27.09. 2019. године.