Фонд за младе таленте Републике Србије
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА СТУДИЈА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА СЛОБОДНУ ТРГОВИНУ (ЕФТА) И НА ВОДЕЋИМ СВЕТСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је од 25. септембра до 1. новембра 2019. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УВОЂЕЊА И СЕРТИФИКАЦИЈЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА У 2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Рок за достављање пријава је 15.11.2019. године


Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ – ПРИЗНАЊЕ ,,ЛАЗАР ДУНЂЕРСКИ“
Рок за достављање пријава је 07.10.2019. године


Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Рок за достављање пријава је 07. 10. 2019. године


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА У АП ВОЈВОДИНИ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБА У РЕГИОНУ У 2019. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања у листу „Дневник“


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 10. октобар 2019. године


Фондација Ана и Владе Дивац
КОНКУРС „СЛАВИМО ФИЛАНТРОПИЈУ“
Рок за достављање пријава је 09.10.2019. године, до поноћи


Покрајински секретеријат за спорт и омладину
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА АФИРМАЦИЈЕ ЖЕНА У СПОРТУ
Рок за достављање пријава је 10. октобар 2019. године