РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

За разматрање и давање предлога о питањима која се припремају за разматрање на седницама Већа, Веће може образовати Радна тела ради обављања одређеног задатка. Мандат Радног тела престаје извршењем задатка и подношењем извештаја Већу.

Радна тела образују се актом Већа којим се одређују њихови задаци, утврђује број и састав чланова и време на које се именују.

Председник радног тела је, по правилу, члан Већа задужен за област за коју се радно тело образује.

Чланови радних тела су чланови Већа и запослени у Општинској управи, а могу бити и појединци – стручњаци за одређена питања.

Радна тела Скупштине општине Нови Бечеј су:

 

 • ШТАБОВИ

    ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

  • САША МАКСИМОВИЋ - Комадант штаба
  • ИВИЦА МИЛАНКОВ - Заменик комаданта штаба
  • ЈОВАН БУГАРСКИ - Начелник штаба

   Чланови Штаба:

  • 1.Тамара Попов, начелник Општинске управе општине Нови Бечеј; 
  • 2. Милан Стојшин, помоћник председника општине за пољопривреду и ванредне ситуације;
  • 3. Драган Раушки, шеф Одсека за урбанизам стамбено-комунуналне послове, грађевину, заштиту животне средине и локано економски развој;
  • 4. Иван Бошњак, директор ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј;
  • 5. Владимир Радишић, директор ЈП „Комуналац“, Нови Бечеј;
  • 6. Милан Павлица, технички деоничар у ВПД „Горњи Банат“ Кикинда;
  • 7. Капетан Милош Крајиновић, из Гарнизона Зрењанин;
  • 8. Оскар Косо, референт за војну обавезу у ОК Нови Бечеј;
  • 9. мајор Зоран Радивојевић, командир Полицијске станице Нови Бечеј;
  • 10. Дуња Свирчев, секретар Црвеног крста Нови Бечеј;
  • 11. др Жарко Ђорђевић, директор Дома здравља Нови Бечеј;
  • 12. Александар Фабијан, в.д. директор Центра за социјални рад Нови Бечеј;
  • 13. др вет. спец. Војислав Блажин, власник ветеринарске станице „ВЕТ ВРАЊЕВО“ Нови Бечеј;
  • 14.Милан Будаков, члан Општинског већа задужен за област безбедност.
 • ОДБОРИ

    ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА   

  • Миленко Гарчев, председник;           
  • Жељко Остојић, члан;
  • Борислава Тапавички, чланица;
  • Синиша Медић, члан;
  • Јанош Јанко, члан.

   

  ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ

  • Валентина Влашкалин, председница;
  • Јелена Недин, чланица;
  • Марија Шугић, чланица;
  • Исидора Мартинов, чланица;
  • Миодраг Латинчић, члан.

   

  ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНО - ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

  • Борислав Сантрач, председник;
  • Мирослав Мацура, члан;
  • Невена Нађалин, члан;
  • Светлана Блажин, чланица;
  • Дамир Овчина, члан.

   

  ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

  • Ивана Добожанов, председница;
  • Ласло Илиа, члан;
  • Симона Роцков, чланица;
  • Јелена Недин, чланица;
  • Драган Цуцин, члан.

   

  ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

  • Мирослав Мацура, председник;
  • Јован Станчић, члан;
  • Николина Вујацков, чланица;
  • Драгица Цветковић, чланица;
  • Душица Суботички, чланица.

   

  ОДБОР ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

  • Валентина Влашкалин, председница;
  • Миленко Гарчев, члан;
  • Борислав Сантрач, члан;
  • Светлана Блажин, чланица;
  • Анастасиа Дакић, чланица.

   

  ОДБОР ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

  • Матија Ковач, председник;
  • Љиљана Штрбац, чланица;
  • Марија Станчић, чланица;
  • Јелена Чанковић, чланица;
  • Иван Влашкалин, члан.

   

  ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

  • Матија Ковач, председник;
  • Бојан Грујић, члан;
  • Валентина Голубовић, чланица;
  • Срђан Лунгулов, члан;
  • Грозда Оташевић, чланица.

   

 • САВЕТИ

  ADD_CONTENT_HERE
 • КОМИСИЈЕ

  КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

  • Симона Роцков, председник;
  • Исидора Мартинов, чланица;
  • Ксенија Ђурић, чланица;
  • Жељко Остојић, члан;
  • Драган Чича, члан;
  • Борислава Тапавички, чланица;
  • Марија Мирков, чланица.

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…