КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Нови Бечеј
 

Кабинет председника општине врши послове који се односе на:

  • обављање стручних послова припремања информација потребних председнику општине;
  • вршење стручних послови које обављају помоћници председника општине;
  • израду нацрта аката којe доносе органи општине;
  • обрада појединих тема, сређивање, евидентирање и чување докумената о раду председника општине;
  • обављање протоколарних послова за председника општине;
  • одржавање контакта са средствима јавног информисања, (јавност рада Скупштине, председника општине и управе о ставовима и мишљењима која се износе у јавности поводом донетих закона, општинских прописа и других општих аката);
  • послови протокола, послови сарадње са општинама и градовима у земљи и иностранству, са страним дипломатско-конзуларним представништвима у земљи као и са другим нивоима власти, републичким покрајинским и другим органима;
  • превођење текстова са српког језика на мађарски језик и обрнуто;
  • као  и  други  послови  неопходни  за функционисање кабинета председника општине.

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи нови бечеј  у Кабинету председника општине су распоређена следећа радна места:
              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…