ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ИЗМЕНА И ДОПУНА I Насеља Нови Бечеј

 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ - ИЗМЕНА И ДОПУНА I

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО     
ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋЕГ ПГР НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ    
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ    
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ    
ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА    
ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА    
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА    
ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА    
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ    
ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА    
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 1     
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 2    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 3    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 4     
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 5    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 6    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 7    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 8    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 9    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 10    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 11    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 12    

 

 

 

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…