ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Општине Нови Бечеј
 

Планови детаљне регулације се доносе за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом.

 

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ПДР блокова број 190а (државни пут ИИ реда) и 193 у Источној радној зони у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 2/2007 )
ПДР Јужне индустријске зоне у Новом Милошеву (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 9/2008)
ПДР радне зоне “ИЗЛАЗ” у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 12/2013)
ПДР блока 185 у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 18/2013)
ПДР блокова 186 у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 6/2012)
ПДР блокова број 196 И 190б у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 19/2010)
ПДР делова блокова 162 И 163 у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 11/2009)
ПДР Комплекса доо “ИТАЛТЕКС-ИНТИМО” у Новом Милошеву (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 3/2006)
ПДР Регионалне депоније отпадних материја у Новом Милошеву (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 2/2009)
ПДР Општинског пута Бочар – К.О. Иђош (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 12/2011)
ПДР Туристичке дестинације НМ (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. )
ПДР Југоисточне радне зоне у Куману (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. )
ПДР спортског аеродрома са пратећим садржајима у Бочару (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 06/2015)

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…