ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавају се грађани и посебно позивамо лица који стичу пунолетство до и 03. априла 2022. године, да поводом избора за народне посланике Народне скупштине РС, који ће се одржати 03. априла 2022. године, могу извршити увид у бирачки списак за подручје општине НОВИ БЕЧЕЈ, у циљу провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, до 18. марта 2022. године,  сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова и то у НОВОМ БЕЧЕЈУ у УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ Општинске управе Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8.

Бирач, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније 12. марта 2022. године, може поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. Упис овог податка у бирачки списак врши  искључиво општинска односно градска управа где бирач жели да гласа. Бирач који има боравиште у иностранству, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније 12. марта 2022. године, може поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на престојећим изборима гласати у иностранству. Овај захтев се може поднети у иностранству, у дипломатско-конзуларном представништву РС, а може се поднети и у земљи надлежној општинској, односно градској управи , према месту пребивалишту у земљи.

Сваки грађанин може поднети захтев ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НОВИ БЕЧЕЈ, за промену у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку) ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине НОВИ БЕЧЕЈ у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан. Уз захтев се прилaжу потребни докази. Након закључења бирачког списка овај захтев се подноси министарству надлежном за послове управе.

Од проглашења изборне листе подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.  

Право на увид у бирачки списак има и интерно расељено лице према месту боравишта и има могућност подношења захтева за промену у бирачком списку под истим условима као и сваки грађанин.

Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси, до закључења бирачког списка до 18. марта 2022. године Општинска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора решење доноси министарство надлежно за послове управе.

 

                                                                                                     OПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ


                                                                                                         
ÉRTESÍTÉS

 

          Értesítjük a polgárokat és azon személyeket, akik 2022. április 03.-áig vagy 03.-án nagykorúak lesznek, hogy a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlési Népképviselőinek, megválasztása alkalmával, amely 2022. április 03-án lesz megtartva, 2022. március 18.-áig, minden munkanapon 7 – 15 óráig betekintést tehetnek a TÖRÖKBECSE Község választói névjegyzékébe, így ellenőrizhetik azt hogy be vannak-e jegyezve a választói névgyegyzékbe, illetve pontosak-e a beírt adatok, TÖRÖKBECSÉN, a Žarko Zrenjanin utca 8-as szám alatt a Községi Közigazgatási Hivatal ÜGYFÉLFOGADÓ IRODÁJÁBAN.

          A választópolgár, legkésőbb öt nappal a választói névjegyzék lezárása előtt, illetve legkésőbb 2022. március 12.-éig, kérelmezheti a választói névjegyzékbe való azon adat bejegyzését, hogy az elkövetkező választásokon аz országban való tartózkodási helye szerint fog szavazni. Erre vonatkozó adat bejegyzését kizárólag annál a községi, illetve városi hivatalnál kérheti a szavazó ahol szavazni szeretne. A választópolgár aki külföldön tartózkodik, legkésőbb öt nappal a választói névjegyzék lezárása előtt, illetve legkésőbb 2022. március 12.-éig, kérelmezheti a választói névjegyzékbe való azon adat bejegyzését, hogy az elkövetkező választásokon külföldön fog szavazni. Ezt a kérelmet átadhatja külföldön, a Szerb Köztársaság Diplomáciai és Konzuli Képviseleténél, vagy az országban bejelentett lakóhelye szerint a hatósági  községi, illetve városi hivatalnál.

          Minden polgár kérelmezheti a TÖRÖKBECSEI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALTÓL a választói névjegyzékben szereplő egyes bejegyzések módosítását (bejegyzést, törlést, módosítást, kiegészítést vagy javítást) amikor ő vagy más polgár nincs bejegyezve a  választói névjegyzékbe, vagy pedig be van jegyezve, viszont nem rendelkezik választói joggal, vagy nem rendelkezik választói joggal Törökbecse Község területén, illetve a választói névjegyzékben szereplő egyes adatok tévesek. A kérelmezéshez mellékelni kell a szükséges bizonylatokat. A választói névjegyzék lezárása után ezeket a kérelmeket a Közigazgatásügyi Minisztériumnak kell átnyújtani.

          A választási listák kihirdetése után betekintési joga , valamint a választói névjegyzék módositására irányuló kérelmezés átnyújtására, a választási listák előterjesztőinek vagy az általuk felhatalmozott személynek van, azonos eljárás szerint mint a választópolgároknak. A kérelmezéshez mellékelni kell a törvényben előírt bizonylatokat a változáshoz, valamint az előterjesztők által felhatalmozott személynek a törvényben előírt  módon hitelesített felhatalmazását.

          A választói névjegyzékbe való bejegyzést kérelmezheti a Koszovóról ideglenesen kitelepített személy is ott ahol mint ideglenesen kitelepített személy van nyilvántartva, és lehetősége van kérelmezni a választói névjegyzékben található adatok kiigazítását azonos feltételek alatt mint bármelyik polgár.

          Azon végzéseket melyek alapján történik a névjegyzékben szereplő egyes adatok módosítása, a választói névjegyzék lezárásáig, 2022. március 18.-áig, a Községi Közigazgatási Hivatalok állítják ki, viszont a választói névjegyzék lezárása után, a választások megtartásának napjától számított 72 órán belül ugyanazokat a Közigazgatásügyi Minisztérium állítja ki.                                                                     

                                                                                                                      TÖRÖKBECSE KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA

 

 

 

 

 

 

 

Read 995 times

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…