ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ЖЕНСKОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Министарство привреде Републике Србије Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетнице, микро и мала привредна друштва који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном друштву које има више оснивача, минимални удео који мора бити у власништву једне или више жена је 50% и један од законских заступника мора бити жена.

Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма за 35%, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама.

Kонкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет стране Министарства: www.привреда.гов.рс и Фонда: www.фондзаразвој.гов.рс, као и са портала предузетништва (www.preduzetnistvo.gov.rs).   




Read 436 times

                                            

              



Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…