ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

Обавештавају се грађани и посебно позивамо лица која стичу пунолетство до и 23. јуна 2019. године, да поводом избора за чланове савета Месне заједнице НОВИ БЕЧЕЈ и КУМАНЕ, који ће се одржати 23. јуна 2019. године, могу извршити увид у бирачки списак за подручје општине НОВИ БЕЧЕЈ, у циљу провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, до 07. јуна 2019. године, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова и то у НОВОМ БЕЧЕЈУ у канцеларији број 11 Општинске управе Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8.

Сваки грађанин може поднети захтев ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НОВИ БЕЧЕЈ, за промену у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку) ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине НОВИ БЕЧЕЈ у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан. Уз захтев се прилажу потребни докази.

Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси, до закључења бирачког списка општинска управа.

                                                                                                                                                                                                           ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ

 


 ÉRTESÍTÉS

 

Értesítjük a polgárokat és azon személyeket, akik 2019. június 23.-áig vagy 23.-án nagykorúak lesznek, hogy a Törökbecse és Kumán Helyi közösség Tanácsa tagjainak megválasztásával kapcsolatban, amely 2019. június 23-án lesz megtartva, 2019. június 07.-éig, minden munkanapon 7 – 15 óráig betekintést tehetnek a TÖRÖKBECSE Község választói névjegyzékébe, így ellenőrizhetik azt hogy be vannak-e jegyezve a választói névgyegyzékbe, illetve pontosak-e a beírt adatok, TÖRÖKBECSÉN, a Žarko Zrenjanin utca 8-as szám alatt, a Községi Közigazgatási Hivatal 11-es számú irodájában.

Minden polgár kérelmezheti a TÖRÖKBECSEI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALTÓL a választói névjegyzékben szereplő egyes bejegyzések módosítását (bejegyzést, törlést, módosítást, kiegészítést vagy javítást) amikor ő vagy más polgár nincs bejegyezve a választói névjegyzékbe, vagy pedig be van jegyezve, viszont nem rendelkezik választói joggal, vagy nem rendelkezik választói joggal Törökbecse Község területén, illetve a választói névjegyzékben szereplő egyes adatok tévesek. A kérelmezéshez mellékelni kell a szükséges bizonylatokat.

Azon végzéseket melyek alapján történik a névjegyzékben szereplő egyes adatok módosítása, a választói névjegyzék lezárásáig a Községi Közigazgatási Hivatal állítja ki.  TÖRÖKBECSE KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
Read 769 times

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…