ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ "СТАРА ТИСА" КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА И СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ "СТАРА ТИСА" КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА


НYИЛВÁНОС БЕТЕКИНТÉСТ
ЈАВНИ УВИД


Увид у документ можете извршити ОВДЕ.


ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


Давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Базна станица мобилне телефоније "НС2403 02 КИ Ново Милошево"

ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја на животну средину ће бити у просторијама Скупштине општине Нови Бечеј, у улици ЖАрка Зрењанина бр.8, у соби бр.6, у периоду од 01.02.2015.године до 20.02.2015., у времену од 10.00 до 15.00 часова и на званичном сајту Општине Нови Бечеј.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Скупштине општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр.8, дана 23.02.2015. године, у 12 часова.


ЈАВНИ УВИД у Нацрт програма заштите животне средине општине Нови Бечеј (2015-2025) ће се одржати у згради општине Нови Бечеј у Новом Бечеју, у улици Жарка Зрењанина бр.8, канцеларија бр. 4, од 22.12.2014. до 21.01.2015. године, радним данима од 7 до 15 часова.


Давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Базна станица Нови Бечеј

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Скупштине општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр.8, дана 14.11.2014. године, у 12 часова.


Излагање нацрта плана Генералне регулације насеља Нови Бечеј

ЈАВНИ УВИД нацрта ће се одржати у згради општине Нови Бечеј у Новом Бечеју, у улици Жарка Зрењанина бр.8, канцеларија бр. 4, почев од 26.08.2014. године, радним данима од 7 до 15 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Нови Бечеј одржаће се 26.09.2014. године у згради општине Нови Бечеј у Новом Бечеју, у улици Жарка Зрењанина бр.8, сала за седнице, са почетком у 12 часова.


Давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Комплекса фабрике ДОО "Италтеx интимо" Ново Милошево

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Скупштине општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр.8, дана 19.08.2014. године, у 12 часова.


Излагање нацрта плана Детаљне регулације блока 177 у Новом Бечеју

ЈАВНО ИЗЛАГАЊЕ текста и графички приказ планског дела Нацрта Плана детаљне регулације блока 177 у Новом Бечеју ће се одржати у згради општине Нови Бечеј у Новом Бечеју, у улици Жарка Зрењанина бр.8, канцеларија бр. 4, почев од 27.12.2013. године, радним данима од 7 до 15 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Нови Бечеј одржаће се 31.01.2014. године у згради општине Нови Бечеј у Новом Бечеју, у улици Жарка Зрењанина бр.8, сала за седнице, са почетком у 12 часова.

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…