ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА РАСПИСАЛА ЈЕ КОНКУРСЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Покрајинска влада расписала је конкурсе за доделу бесповратних средстава и суфинансирање инвестиција, физичким и правним лицима у пољопривреди.

Један од конкурса намењен је подршци младима у руралним подручјима на територији Војводине у овој години. Циљ конкурса је демографска обнова руралних подручја Војводине ради подстицања останка младих у селима или њиховог повратка из градова. Средства по овом конкурсу додељују се за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, подршку преради на газдинству и подршка малим пиварама. Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 1 500 000 динара док је минималан износ бесповратних средстава 500.000,00 динара. Конкурс је отворен до 5. марта.

Покрајина је расписала и конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу. Циљ овог конкурса је унапређење органске производње у Војводини. Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави је 700 000 динара, а конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 12. мартом.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке) има за циљ улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и запошљавања руралног становништва. Бесповратна средстава се додељују за нову опрему за сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију производа од воћа и поврћа (укључујући и печурке), опрему за пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, поврћа (укључујући и печурке). Максималан износ бесповратних средстава је до 2 000 000 динара, а минималан износ по једној пријави износи 100 000 динара. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 1. марта.

Покрајина ће суфинансирати набавку конструкција и опрему за биљну производњу у заштићеном простору са циљем интензивнијег коришћења и заштита пољопривредних земљишних ресурса. Средстава се додељују за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање „кап по кап”, система за прихрану, система за загревање, столова за производњу расада, инструмената за мерење нивоа ЦО2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге. Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 3. мартом.

Средства по конкурсу Покрајинске владе додељују се и за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака. Овим конкурсом повећаће се обрадиве површине под опремом и системима за наводњавање у Војводини, као и заштита земљишта кроз спречавање развоја корова уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака. Бесповратна средства по овом конкурсу додељују се за суфинансирање постављања цевовода, набавке опреме и система за наводњавање, опремање бунара, набавка пумпи и агрегата за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком кишом, субиригација, материјала за покривање повртарских и воћарско – виноградарских култура и цвећа у циљу заштите од мраза – агротекстил, малч фолије и друго. За овај конкурс предвиђен је укупан износ до 370 000 000 динара, а могуће је конкурисати до 18. марта

 

Read 132 times

                                              

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…