ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани и посебно позивамо лица који стичу пунолетство до и 16. јануара 2022. године, да поводом одржавања републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, који ће се одржати 16. јануара 2022. године, могу извршити увид у бирачки списак за подручје општине НОВИ БЕЧЕЈ, у циљу провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, до 31. децембра 2021. године,  сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова и то у НОВОМ БЕЧЕЈУ у УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ Општинске управе Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8.

Бирач, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније до 25. децембра 2021. године, може поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у земљи. Упис овог податка у бирачки списак врши  искључиво општинска односно градска управа где бирач жели да гласа. Бирач који има боравиште у иностранству, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније до 25. децембра 2021. године, може поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на престојећем референдуму гласати у иностранству. Овај захтев се може поднети у иностранству, у дипломатско-конзуларном представништву РС, а може се поднети и у земљи надлежној општинској, односно градској управи, према месту пребивалишту у земљи.

Сваки грађанин може поднети захтев ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НОВИ БЕЧЕЈ, за промену у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку) ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине НОВИ БЕЧЕЈ у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан. Уз захтев се прилaжу потребни докази. Након закључења бирачког списка овај захтев се подноси министарству надлежном за послове управе.

Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси, до закључења бирачког списка општинска управа, а од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана референдума, министарство надлежно за послове управе.

                                                                      OПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ

 

 

 

 

 

 

 

Read 836 times

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…