Оглас ради давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Нови Бечеј јавним надметањем

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број 16/2018), члана 8. Одлуке о пословном простору у јавној својини општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 18/2018, 25/2019 и 31/2020) и тачке III Одлуке председника општине о спровођењу поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Нови Бечеј јавним надметањем број I 01-361-7-2021. од 06.10.2021. године (даље: Комисија), Комисија дана 08.10.2021. године објављује

ОГЛАС 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Јавни оглас (.пдф)

Образац (.доц)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 1008 times

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…