Јавни позив

Јавни позив (40)

На основу члана 31 Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2010 и 0/2015) и Одлуке о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради изградње, прикупљањем понуда број II 02-46-64/2019 од 29.11.2019 године, по Записнику Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности у јавној својини општине  број II 02-46-64/2016-1 од 13.01.2020.године, објављује се:  

 

ЈАВНИ   ОГЛАС

О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

РАДИ ИЗГРАДЊЕ, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

 

 

 

 

Јавни оглас за Катастарску парцелe број 3394/1

Јавни оглас за Катастарску парцелe број 3394/9 и 3394/10

 

 

Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј.

Јавни оглас за јавно надметање о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у jaвној својини општине Нови Бечеј у индустријској зони – југ у Новом Милошеву ради изградње

Други јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години .

Председник општине Нови Бечеј, Саша Максимовић донео је ОДЛУKУ о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нови Бечеј.

Одсек за урбанизам,стамбено комуналне послове, грађевинарство, и заштиту животне средине ОГЛAШАВА рани јавни увид просторног плана општине Нови Бечеј.

Оглас за јавну лицитацију  

Формулар за пријављивање  

Коверта  

На основу Локалног Акционог Плана за остваривање права националњих мањина општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 24/2017), дана 14.10.2019. године Председник општине Нови Бечеј са предлогом Савета за међунационалне односе општине Нови Бечеј расписује:

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), члана 8. Одлуке о пословном простору у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 18/2018 и 25/2019), и тачке ИИИ Одлуке председника општине о спровођењу поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Нови Бечеј прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања број И 01-361-4/2019 од 14.10.2019. године (даље: Kомисија), Kомисија дана 17.10.2019. године објављује

Други јавни конкурс за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана у општини Нови Бечеј

Јавни конкурс  

Образац за пријаву  

Мотивационо писмо  

Изјава  

 

 

 

                                              

        



Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…