Јавни позив

Јавни позив (44)

Jавни оглас за јавно надметање ради отуђења  непокретност у  jaвној својини општине Нови Бечеј у Куману Максима Горког 10.

Јавни позив за вршење услуге (са донацијом) припреме топлих оброка за народну кухињу општине Нови Бечеј

Општинска управа Нови Бечеј  - Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство, одрживи економски развој  и заштиту животне средине ОГЛАШАВА ЈАВНИ  ПОЗИВ  ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације парцела 8947/17 KО Ново Милошево за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енргије „ Ново Милошево“ - снаге 1200 кW, пратећих објеката за потребе биогасног постројења, објекта управне зграде са халом за механизацију и ЦНГ пумпе за возила.

Општинска управа Нови Бечеј, Одсек за Јавне службе објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за стицање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе за 2020. годину

Одсек за урбанизам,стамбено комуналне послове, грађевинарство, одрживи економски развој и заштиту животне средине оглашава ЈАВНИ  ПОЗИВ  ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације парцела 8947/17 и 8947/18 КО Ново Милошево за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енргије „ Ново Милошево“ - снаге 1200 кЊ, пратећих објеката за потребе биогасног постројења, објекта управне зграде са халом за механизацију и ЦНГ пумпе за возила.

Комисија за обилазак неиздатих парцела пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј за 2019. годину на основу извештаја комисије о стању неиздатих парцела државног пољопривредног земљишта у општини Нови Бечеј утврђено је да су неовлашћено обрађене парцеле под кукурозом и сунцокретом у својини РС.

ЈАВНО СЕ ПРЕЗЕНТУЈЕ текст и графички део УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ (ППВ) У НОВОМ БЕЧЕЈУ НА К.П. 16789 К.О. НОВИ БЕЧЕЈ

Организациони одбор манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2019“, на 8. седници одржаној дана 22.07.2019. године донео је одлуку за објављивање Јавног позива ради издавања простора ВИП-2 са одређеним условима, те се објављује:

Комисија за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 29.07.2019.године, објављује: ЈАВНИ ПОЗИВ – „ГОСПОЈИНА 2019“ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ДОБРА - ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ШТАНДОВА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА И ХРАНЕ И ЛУНА ПАРКОВА

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј за 2020. годину.

                                              

        Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…