е-Услуге

 САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САНОУПРАВЕОпштине Нови Бечеј
 

Послове Саветника обавља НАТАША МИЛАДИНОВИЋ, дипломирани правник

Телефон:  023/772-320, локал 109 - Рад са странкама сваког радног дана од 07 до 15:00 часова
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Адреса: Жарка Зрењанина 8

Ступањем на снагу Закона о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) у мају 2013. године локална самоуправа је добила нову надлежност, заштиту права пацијената. Законом је предвиђено да ову дужност обављају Саветник за заштиту права пацијената и локални Савет за здравље.

Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.

Пацијент, односно његов законски заступник приговор може поднети саветнику пацијената писмено или усмено на записник.

Поступање Саветника за заштиту права пацијената је регулисано Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената ( “Службени гласник РС”, број 71/2013).

Права пацијената по којима поступа саветника пацијената, дефинисана Законом о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) су:

 • Право на доступност здравствене заштите
 • Право на информације
 • Право на превентивне мере
 • Право на квалитет пружања здравствене услуге
 • Право на безбедност пацијента
 • Право на обавештење
 • Право на слободан избор
 • Право на друго стручно мишљење
 • Право на приватност и поверљивост
 • Право на пристанак
 • Правно на увид у медицинску документацију
 • Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
 • Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
 • Право детета у стационарним здравственим установама
 • Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
 • Право на олакшање патњи и бола
 • Право на поштовање пацијентовог времена
 • Право на приговор
 • Право на накнаду штете

Дужности пацијента:

 • Одговорност пацијента за лично здравље
 • Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга
 • Одговорност пацијената према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима

Линк Закона о правима пацијената - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_pravima_pacijenata.html

Линк Министарства здравља - https://www.zdravlje.gov.rs/

Линк Републичког Фонда за здравствено осигурање - http://www.rfzo.rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋОпштине Нови Бечеј
 

 

Бесплатна правна помоћ се састоји од пружања правних савета, према Закону о бесплатној правној помоћи ( “Сл. гласник РС”, број 87 од 13. новембра 2018. године).


КОНТАКТ: Наташа Миладиновић, дипл. правник
Телефон:  023/772-320, локал 109 - Рад са странкама сваког радног дана од 9:30 до 12:30 часова
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Адреса: Жарка Зрењанина 8

 

НАДЛЕЖНОСТИ:

 • давање правног савета и бесплатне правне подршке

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  Решење (.пдф)

 

УПУТСТВА:

  КАКО ДА ОСТВАРИТЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ – Практичан водич за грађане

 БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ – Водич за градске и општинске управе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПДР СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У БОЧАРУ 


Планом су дефинисани: подела простора на карактеристичне целине са одређивањем површина јавне намене, планирана намена површина са поделом на карактеристичне зоне и целине, регулационе линије инфраструктурних коридора - површина јавне намене, грађевинске линије, планиране трасе, коридори и капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре, правила грађења, мере и услови заштите, као и спровођење Плана.

Подручје Плана детаљне регулације налази се у катастарској општини Бочар, на растојању приближно 150-700m јужно од границе грађевинског подручја насеља, и оивичено је са северне стране атарским путевима, мелиорационим каналом и пашњацима, са западне стране мелиорационим каналом, са јужне стране пашњаком, а са источне стране атарским путем, мелиорационим каналом, пашњацима и парцелом општинског пута Бочар-Ново Милошево.

Приликом израде Концепта плана детаљне регулације површина обухвата плана је значајно смањена у односу на то како је дефинисано Одлуком о изради плана детаљне регулације, са 253ha на приближно 118,5ha.

 

ПДР СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У БОЧАРУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО   1,538 KБ   
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ   474 KБ
ГРАНИЦЕ ПЛАНА   192 КБ
НАМЕНА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ   588 КБ   
САОБРАЋАЈ, АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА   249 КБ  
ИНФРАСТРУКТУРА   245 КБ  
РЕГУЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ   281 КБ  
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ ИНФРАСТРУКТУРЕ КОРИДОРА   194 КБ  
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И СПРОВОЂЕЊЕ   229 КБ   

Поткатегорије

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…