ПДР БЛОКОВА 162 И 163 У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

ПДР БЛОКОВА БРОЈ 162 И 163 У НОВОМ БЕЧЕЈУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 178 KБ   
 ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА НОВИ БЕЧЕЈ 4.58 МБ  
 КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ СА ГРАНИЦАМА ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 3.09 МБ   
 ПРИКАЗ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА  3.92 МБ  
 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА, НАМЕНЕ ПОВРШИНА, САОБРАЋАЈА И ЗЕЛЕНИЛА 4.46 МБ  
 ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА, САОБРАЋАЈА И ЗЕЛЕНИЛА 4.68 МБ  
 ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 3.99 МБ  
 ПЛАН ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 4.25 МБ  
 ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ПРИКАЗОМ ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 41.55 МБ  
 ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА  0.5 МБ  

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…