ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Општине Нови Бечеј

10.12.2021.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 2022.-2032. ГОДИНЕ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Плана развоја општине Нови Бечеј за период од 2022.-2032. године, у периоду од 10.12.- 24.12.2021. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Плана развоја општине Нови Бечеј за период од 2022-2032. године, у писаном или електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања Нацртa Плана развоја општине Нови Бечеј за период од 2022-2032. године, а најкасније до 24.12.2021. године, у 10.00 часова.

Нацрт Плана развоја општине Нови Бечеј за период од 2022.-2032. године, објавиће се дана 10.12.2021. године на сајту општине www.novibecej.rs.

  1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ,
  2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одлука о јавној расправи (.пдф)
План развоја (.пдф)
Извештај са јавне расправе (.пдф)


10.12.2021.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, у периоду од 10.12 до 24.12.2021. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, у писаном или електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања нацрта Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, а најкасније до 24.12.2021. године, у 10.00 часова.

Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова.

  1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком БУЏЕТ 2022,
  2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одлука о јавној расправи (.пдф)
Нацрт предлога буџета 2022 (.пдф)
Извештај са јавне расправе (.пдф)


06.12.2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ – ЗАТВОРЕНОГ БЕЗЕНА НА К.П. 6033 К.О. НОВИ БЕЧЕЈ

ЈАВНО СЕ ПРЕЗЕНТУЈЕ текст и графички део за Урбанистички пројекат за изградњу комплекса спортске дворане – затвореног базена на к.п. бр. 6033 К.О. Нови Бечеј, улица Сточни трг, власника општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8. Нови Бечеј.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је седам дана, почевши од 13.12.2021. године, радним данима од 7 до 15 часова.

МЕСТО ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8. канцеларија бр. 12.

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 Оглас (.пдф)
Сва документација (.зип)


08.11.2021.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 115 У НОВОМ БЕЧЕЈУ

Одeљење за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство, одрживи економски развој и заштиту животне средине оглашава Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока 115 у Новом Бечеју.

ЈАВНО СЕ ИЗЛАЖЕ текст и графички део Нацрта измена и допуна Плана детаљне регулације блока 115 у Новом Бечеју.

ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА Нацрта измена и допуна Плана детаљне регулације блока 115 у Новом Бечеју је 15 дана, почев од 06.11.2021. године, радним данима од 7 до 15 часова.

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
Сва документација (.зип)


26.08.2021.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ

Одeљење за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство, одрживи економски развој и заштиту животне средине оглашава Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј.

ЈАВНО СЕ ИЗЛАЖЕ текст и графички део Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј.

ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј је 15 дана, почев од 26.08.2021. године, радним данима од 7 до 15 часова.

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
Оглас за јавни увид (.пдф)
Измене и допуне ПГР насеља Нови Бечеј (.зип)


10.05.2021.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину, у писаном или електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину, а најкасније до 25.05.2021. године, у 24.00 часа.

Нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова.

У складу са механизмима и облицима учешћа грађана и стручне јавности у поступку Јавне расправе, а узимајући у обзир пандемију проузроковану вирусом COVID 19, обавештавају се субјекти учешћа да неће бити организована јавна трибина, већ заинтересовани субјекти своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити: 

  1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ,
  2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одлука о јавној расправи (.пдф)
Програм подршке (.пдф)
Одлука о приступању (.пдф)
Извештај са јавне расправе (.пдф)


01.04.2021.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана РС од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана РС од 2021. до 2023. године на животну средину. 

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то:  јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.  Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

Предметни материјали биће доступни јавности и на интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180). За сва обавештења и информације, можете се обратити Ивани Стефановић и Оливери Радоичић из овог министарства на следеће контакте: 011/3640-334, 011/3640-342, као и e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. За потребе активности на изради и доношењу Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на располагању је и e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., на који можете доставити поднете примедбе у форми прилога.

Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.


02.12.2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ) – СОМБОР – КУЛА – ВРБАС – СРБОБРАН – БЕЧЕЈ – КИКИНДА – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО) 

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 02.12.2020. године до 16.12.2020. године.


Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 16.12.2020. године.

Материјал и оглас можете преузети на следећем линку: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/рани-јавни-увид-у-материјал-за-израду-4/


30.11.2020.

ЈАВНA РАСПРАВA У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину, у периоду од 30.11 до 14.12.2020. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања нацрта Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину, а најкасније до 14.12.2020. године, у 12.00 часова.

Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова.

У складу са механизмима и облицима учешћа грађана и стручне јавности  у поступку Јавне расправе, а узимајући у обзир пандемију проузроковану вирусом COVID–19, обавештавају се субјекти учешћа да неће бити организована јавна трибина, већ заинтересовани субјекти своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

  1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком БУЏЕТ 2021,
  2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одлука о јавној расправи (.пдф)
Нацрт буџета општине Нови Бечеј (.пдф)
Одлука о буџету (.пдф)


30.11.2020.

ЈАВНA РАСПРАВA У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД 2021.-2025. ГОДИНE

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј за период 2021.-2025. годинe, у периоду од 30.11.- 19.12.2020. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј период 2021.-2025. године, у писаном или електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања нацртa Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј за период 2021.-2025. годинe, а најкасније до 14.12.2020. године, у 12.00 часова.

Нацрт Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова.

У складу са механизмима и облицима учешћа грађана и стручне јавности  у поступку Јавне расправе, а узимајући у обзир пандемију проузроковану вирусом COVID–19, обавештавају се субјекти учешћа да неће бити организована јавна трибина, већ заинтересовани субјекти своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

  1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком ЛАП - РОМИ,
  2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одлука о јавној расправи (.пдф)
Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Нови Бечеј за период од 2021 - 2025. године (.пдф)
Извештај (.пдф)


30.11.2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АПВ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана АПВ од 2021. до 2035. године, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/0*, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 50/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19 и 37/19) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног  и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19), организује рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана АПВ од 2021. до 2035. године у трајању од 15 дана, у периоду од 01.12.2020. године до 15.12.2020. године.

Материјал и оглас можете преузети на следећем линку: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs


25.11.2019.

ЈАВНA РАСПРАВA ЗА НАЦРТ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину, у периоду од 25.11 до 10.12.2019. године.

Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину у писаној форми може се преузети у општинској управи Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, сваког радног дана од 7-15 часова.

Јавна седница расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину одржаће се дана 10.12.2019. године, са почетком у 12.00 часова, у свечаној сали општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

 Одлука (.доц)
Нацрт одлуке (.пдф)


05.11.2019.

ЈАВНA РАСПРАВA У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ОДЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

 
Одлука о организовању јавне расправе у поступку доношења пореских одлука за 2020. годину у општини Нови Бечеј (.пдф)
Нацрт одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј (.пдф)
Нацрт одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Нови Бечеј (.пдф)
Нацрт одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно, односно у шумско земљиште на територији општине Нови Бечеј, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020. годину (.пдф)


29.10.2019.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 
Одлука о организовању јавне расправе у поступку доношења Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј (.пдф)
Нацрт Одлукe о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј (.пдф)


29.10.2019.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 
Одлука о организовању јавне расправе у поступку доношења Одлуке о делатности зоохигијене на територији општине Нови Бечеј (.пдф)
Нацрт Одлукe о обављању делатности зоохигијене на територији општине Нови Бечеј (.пдф)


04.09.2019.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

 
Нацрт предлога ребаланса буџета за 2019. годину (.пдф)
Програм јавне расправе о нацрту одлуке о ребалансу буџета општине Нови Бечеј за 2019. годину (.пдф)
Закључак о спровођењу јавне расправе (.пдф)
Образац за коментаре јавне расправе (.доц)


12.08.2019.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 
ОДлука просторни план (.пдф)
Јавна презентација просторни план (.пдф)


 

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…